Page 736 - Biblia Català TBS
P. 736

Eclesiastès 9, 10
per al pecador, per al qui jura com per al qui tem el jurament.
3 Aquestésunmalentotelquees fa sota el sol: que hi hagi un mateix destí per a tots, i també que el cor dels  lls d’Adam sigui ple de maldat, i que la follia domini llur cor mentre viuen, i després d’això se’n van cap als morts.
4 Però hi ha esperança per a tothom que sigui comptat entre els vius: perquè més val un gos viu que un lleó mort;
5 perquè els vius saben que moriran, però els morts no saben res, i per a ells no hi ha cap més recompensa, perquè s’oblida el record d’ells.
6 També el seu amor, també el seu odi, també la seva enveja: ja s’ha acabat. I mai més no tindran part en res del que es faci sota el sol.
7 Vés, menja amb goig el teu pa, i beu amb un cor content el teu vi, perquè Déu ja s’ha complagut amb les teves obres.
8 Que en tot temps siguin blancs els teus vestits, i que mai no manqui l’oli sobre el teu cap.
9 Contempla la vida amb la muller que estimes, tots els dies de la vida de la teva vanitat, que ell t’ha donat sota el sol, tots els dies de la teva vanitat: perquè això és la teva part en aquesta vida, i en el teu treball en què tu t’afanyes sota el sol.
10 Tot el que la teva mà trobi per fer, fes-ho segons la teva força: per- què no hi ha cap activitat, ni cap projecte, ni coneixement ni saviesa en el sepulcre on t’encamines.
11 M’he girat, i he vist sota el sol que la cursa no és dels veloços, ni la batalla dels poderosos, ni tampoc dels savis el pa, ni dels assenyats el benestar, ni dels hàbils el favor, perquè a tothom li arriba el temps i el contratemps.
12 Perquè l’home, en efecte, no co- neix el seu temps: com els peixos
agafats amb la xarxa traïdora, i com els ocells agafats en el parany, igual- ment són entrampats els  lls d’Adam en el temps dolent, quan els cau al damunt de sobte.
13 També he vist aquest exemple de saviesa sota el sol, i m’ha semblat gran:
14 hi havia una ciutat petita i uns pocs homes en ella, i un gran rei vingué contra ella i l’assetjà, i va construir grans baluards contra ella. 15 I allà s’hi trobava un home pobre, savi, que alliberà la ciutat amb la seva saviesa: però ningú no es recordà d’aquell home pobre.
16 I jo dic: És millor la saviesa que el poder, encara que la saviesa del pobre sigui menyspreada, i les seves paraules no siguin escoltades.
17 Les paraules del savi són escolta- des en silenci, més que el crit del qui governa entre els insensats.
18 És millor la saviesa que les armes de guerra: però un pecador destrueix molt de bo.
10
9:3 Gn 6:5; Mt 15:19 9:10 sepulcre: en hebreu Xeol 728
Les mosques mortes fan que
l’oli del perfumista faci pudor i es corrompi: així una mica de neciesa compta més que la saviesa i l’honor.
2 Elcordelsaviésalasevamà dreta; però el cor del neci, a la seva esquerra.
3 I així, quan aquell que és un neci va pel camí, li manca seny, i diu a tothom que és un neci.
4 Si l’esperit del governant s’alça contra tu, no deixis el teu lloc, per- què la calma evita grans ofenses.
5 Hihaunmalquehevistsotael sol, com l’error que prové del sobirà: 6 la insensatesa ha estat posada en els llocs més alts, i els rics estan asseguts en un lloc baix.
7 He vist servents a cavall, i prín- ceps caminant com servents sobre la terra.


   734   735   736   737   738