Page 738 - Biblia Català TBS
P. 738

Eclesiastès 12
s’enfosqueixin els que miren per les  nestres,
4 i es tanquin les portes del carrer, quan s’abaixi el soroll de la mola, i l’home s’aixequi amb la veu de l’ocell, i es prostrin totes les  lles del cant.
5 Quan també s’espantin de les pujades, i tinguin por de fer camí, i l’ametller  oreixi, i el llagost sigui una càrrega, i el desig falli: perquè l’home s’encamina a la seva casa eterna, i els ploraners ronden pel carrer.
6 Abans que la corda de plata no és deslligui, i la conca d’or es trenqui, i la gerra s’esmicoli vora la font, i la roda es trenqui a la cisterna;
7 i la pols torni a la terra, com allò que era: i l’esperit torni a Déu, que l’havia donat.
8 Vanitat de vanitats, diu el Predicador, tot és vanitat.
12:7 Gn 3:19 12:9 1Re 4:32 12:13 Dt 10:12
9 I com més savi esdevenia el Predicador, més coneixement ense- nyava al poble. I sospesà, i investigà, i compongué molts proverbis.
10 El Predicador s’esforçà a trobar paraules adients: i escrigué amb rectitud, paraules de veritat.
11 Les paraules dels savis són com agullons, i com estaques clavades pels mestres de les congregacions, que han estat donades per l’únic Pastor.
12 I més enllà d’aquestes paraules,  ll meu, para compte: de fer més quantitat de llibres no hi ha  , i l’estudi excessiu fatiga la carn.
13 La conclusió del discurs, després d’haver-ho escoltat tot, és: Tingues temor de Déu i guarda els seus ma- naments, perquè això és el tot per a l’home.
14 Perquè Déu portarà a judici cada obra, amb tot allò amagat, tant si és bo com si és dolent.
12:14 1Co 4:5; 2Co 5:11; Rm 2:16
730


   736   737   738   739   740