Page 74 - Biblia Català TBS
P. 74

Èxode 4
4I Moisès va respondre i digué: Però, heus aquí, ells no em creuran i no escoltaran la meva veu, perquè diran: Jahveh no se t’ha aparegut.
2 I Jahveh li digué: Què és això que tens a la teva mà? I ell digué: Un bastó.
3 I Déu digué: Llança’l a terra. I el llançà a terra, i es tornà una serp, i Moisès en fugí del davant.
4 I Jahveh va dir a Moisès: Estén la teva mà i agafa-la per la seva cua –i ell estengué la seva mà, l’agafà, i es tornà un bastó al seu palmell–,
5 a   que creguin que Jahveh, el Déu dels teus pares, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob, se t’ha aparegut.
6 I Jahveh li digué encara: Fica’t ara lamàalpit.Ielles càlamàalpiti la tragué i, heus aquí, la seva mà era leprosa com la neu.
7 I digué: Torna la teva mà al pit. I tornà la mà al pit i la tragué del pit i, heus aquí, s’havia tornat com la seva carn.
8 I s’esdevindrà que si no et creuen i no escolten la veu del primer senyal, llavors creuran la veu del darrer senyal.
9 I s’esdevindrà que si tampoc no creuen aquests dos senyals i no escolten la teva veu, llavors pren- dràs aigua del Nil i l’abocaràs sobre la terra eixuta, i s’esdevindrà que l’aigua que hauràs pres del Nil es tornarà sang sobre la terra eixuta.
10 I Moisès va dir a Jahveh: Oh, Senyor meu, jo no sóc home de paraules, ni d’ahir ni d’abans d’ahir, ni d’ençà que tu parles al teu ser- vent, perquè sóc pesat de boca i pesat de llengua.
11 I Jahveh li va dir: Qui ha donat labocaal’home?¿Oquielfamuto sord, o que hi vegi o cec? ¿No sóc jo, Jahveh?
12 I ara vés, i jo estaré a la teva boca i jo t’ensenyaré el que has de dir.
4:11 Jr 1:6, 9 4:21 Dt 2:30; Is 6:10; Rm 9:18 66
13 I ell digué: Senyor meu, t’ho prego, envia el qui vulguis enviar.
14 I la ira de Jahveh es va encen- dre contra Moisès i digué: ¿No és Aaron, el levita, el teu germà? Sé que ell parla bé. I també, heus aquí, està sortint a trobar-te, i en veure’t, s’alegrarà en el seu cor.
15 I tu li parlaràs i posaràs les parau- les en la seva boca. I jo mateix seré amb la teva boca i amb la seva boca, i us ensenyaré el que heu de fer.
16 I ell parlarà per tu al poble, i s’esdevindrà que ell et serà de boca i tu li seràs de Déu.
17 I prendràs en la teva mà aquest bastó, amb el qual faràs els senyals.
18 I Moisès se n’anà i tornà al seu sogre Jetró, i li digué: Si us plau, deixa que me’n vagi i torni als meus germans que són a Egipte, i vegi si encara són vius. I Jetró digué a Moisès: Vés en pau.
19 I Jahveh va dir a Moisès a Madian: Vés, torna a Egipte perquè són morts tots els homes que cerca- ven la teva vida.
20 I Moisès va prendre la seva dona i els seus  lls, els féu muntar dalt d’un ase i se’n tornà cap a la terra d’Egipte. I Moisès prengué el bastó deDéualasevamà.
21 I Jahveh va dir a Moisès: Quan tornis a Egipte, considera tots els prodigis que he posat en la teva mà, i els faràs davant del Faraó. I jo obs- tinaré el seu cor i ell no deixarà anar el poble.
22 I diràs al Faraó: Així ha parlat Jahveh: Israel és el meu  ll, el meu primogènit.
23 I jo et dic: Deixa anar el meu  ll perquè em serveixi, però tu refuses de deixar-lo anar: heus aquí, jo mataré el teu  ll, el teu primogènit.
24 I s’esdevingué pel camí, en un hostal, que Jahveh el vingué a trobar i cercava de matar-lo.
4:22 Jr 31:9; Os 11:1 4:23 Ex 12:29


   72   73   74   75   76