Page 748 - Biblia Català TBS
P. 748

Isaïes 5
8 Ai dels qui ajunten casa a casa, que acosten camp a camp  ns que no hi ha espai: i vosaltres rai, que habitareu sols enmig de la terra!
9 Jahveh dels exèrcits ha dit a les meves orelles: En veritat, moltes cases esdevindran desolades, encara que siguin grans i bones no les habi- tarà ningú.
10 Perquè deu jornals de vinya do- naran un bat, i un hómer de llavor donarà un efà.
11 Ai dels qui, llevant-se de matí, van darrere la beguda forta; i con- tinuen  ns al vespre, in amats pel vi!
12 I hi ha la cítara i l’arpa, el tamborí i la  auta, i vi en llurs ban- quets: però no consideren l’acció de Jahveh ni veuen l’obra de les seves mans.
13 Per això el meu poble va a l’exili, per falta de coneixement, i els seus honorables moren de gana, i la seva multitud està seca de set.
14 Per això el sepulcre ha eixamplat el seu desig, i ha obert la seva boca desmesuradament; i llur honor, i llur multitud, i llur pompa, i el qui s’alegra, baixaran dins d’ell.
15 I l’home baix serà abaixat, i l’home elevat serà humiliat, i els ulls dels altius seran abaixats;
16 però Jahveh dels exèrcits serà exalçat en el judici, i el Déu sant serà santi cat en la justícia,
17 i els anyells pasturaran segons llur pasturatge, i els estrangers devo- raran els camps devastats dels rics.
18 Ai dels qui atrauen la iniquitat amb cordes de vanitat, i el pecat com amb tirants de carro;
19 que diuen: Que s’afanyi, que apressi la seva obra, a   que la vegem, i que el consell del Sant d’Israel s’atansi i vingui, i ho sabrem.
20 Ai d’aquells que diuen del mal bé i del bé mal: que posen la tenebra
5:8 Mi 2:2 5:14 sepulcre: en hebreu Xeol 740
per la llum i la llum per la tenebra, que posen l’amarg pel dolç i el dolç per l’amarg!
21 Ai dels savis als seus propis ulls, i dels assenyats davant d’ells matei- xos!
22 Ai dels valents per beure vi, i homes de força per mesclar beguda forta;
23 que declaren just el malvat per un suborn, i neguen la justícia als justos!
24 Per tant, com una llengua de foc devora el rostoll, i una  ama con- sumeix el fenc, llur arrel serà com la podridura, i la seva  or s’esvairà com la pols, perquè han rebutjat la llei de Jahveh dels exèrcits, i han menyspreat la paraula del Sant d’Israel.
25 Per això la ira de Jahveh es va encendre contra el seu poble, i ha estès la seva mà contra ell, i l’ha col- pit, i les muntanyes tremolen; i llur cadàver fou com el rebuig enmig dels carrers. Malgrat tot això la seva ira no es va retirar, i la seva mà encara està estesa!
26 I alçarà una senyera a les nacions llunyanes, i els xiularà des de l’extrem de la terra; i, heus aquí, arribaran corrents, de pressa.
27 No n’hi haurà cap de can- sat, ningú no hi ensopegarà, no s’endormiscaran ni s’adormiran; i no se li deslligarà el cinyell dels lloms, i no se li trencarà la corretja de les sandàlies.
28 Les seves sagetes són a lades, i tots els seus arcs tibats, les peülles dels seus cavalls semblen de sílex, i les rodes dels seus carros són com una rufagada.
29 El seu rugir és com el d’una lleona, rugeix com els lleons joves, i gruny, i atrapa la presa, i se l’emporta, i no hi ha ningú que l’alliberi.
30 I grunyirà contra ell, aquell dia, com el rugir del mar; llavors mirarà


   746   747   748   749   750