Page 751 - Biblia Català TBS
P. 751

omplirà l’amplada de la teva terra, oh Emmanuel!
9 Feu el mal, nacions, i sereu escla- fades; i pareu l’orella, tots els qui sou de llunyanes terres: cenyiu-vos, i sereu esclafats; cenyiu-vos, i sereu esclafats.
10 Planegeu un projecte, però serà desbaratat; parleu una paraula, però no reeixirà, perquè Déu és amb nosaltres!
11 Perquè Jahveh em va parlar així, agafant-me la mà amb força, i em va instruir perquè no caminés en el camí d’aquest poble, dient:
12 No direu: Conspiració, a tot el que aquest poble anomena conspira- ció; i de llur por, no en tingueu por; i no tingueu cap temor.
13 Jahveh dels exèrcits, a ell heu de santi car, i ell serà la vostra por i el vostre temor;
14 i ell serà el santuari; però per a les dues cases d’Israel, una pedra d’ensopec i una roca de caiguda; i una trampa i un parany per als habi- tants de Jerusalem.
15 I molts d’entre ells ensopegaran, i cauran, i seran esmicolats, i seran entrampats, i seran capturats.
16 Lliga el testimoni, segella la llei entre els meus deixebles.
17 I jo esperaré Jahveh, que amaga el seu rostre de la casa de Jacob, i el cercaré.
18 Heus aquí, jo i els  lls que Jahveh m’ha donat, som senyals i presagis enmig d’Israel de part de Jahveh dels exèrcits, que habita en la muntanya de Sió.
19 I quan us diguin: Consulteu els nigromàntics i els endevins, que xiuxiuegen i mormolen. Responeu: ¿No consultarà un poble el seu Déu? ¿Pels vius als morts?
Isaïes 8, 9
20 A la llei i al testimoni! Si no par- len d’acord amb aquesta paraula, és perquè no tenen la llum de l’alba.
21 I el poble travessarà la terra, maltractat i famolenc, i s’esdevindrà que, quan tingui fam i estigui aïrat, maleirà el seu rei i el seu Déu, i mi- rarà amunt.
22 I mirarà la terra, i, heus aquí: adversitat i tenebra, foscor d’a icció; i serà expulsat a la tenebra espessa.
9Però no restarà en l’obscuritat la terra que fou angoixada; en el temps passat va menystenir la terra de Zabuló i la terra de Neftalí, però al darrer temps ennoblirà el camí del mar, a l’altra banda del Jordà, Galilea dels gentils.
2 El poble que caminava en la tene- bra va veure una gran llum, als qui habitaven en la regió de l’ombra de la mort, la llum els ha resplendit.
3 Has multiplicat la nació, li has augmentat el goig; tenen goig da- vant teu com el goig al temps de la sega, com s’alegren en repartir-se el botí.
4 Perquè el jou que pesava damunt d’ell, i el bastó de la seva espatlla, la vara del seu opressor, l’has trencat com al dia de Madian.
5 Perquè tot el calçat dels que tre- pitgen en el tumult de la guerra, i el mantell rebolcat en la sang, seran per cremar, aliment del foc.
6 Perquè ens ha nascut un nen, un  ll ens ha estat donat, i el poder sobirà és sobre la seva espatlla, i el seu Nom s’anomenarà: Meravellós, Conseller, Déu Poderós, Pare etern, Príncep de Pau.
7 L’amplitud de la seva sobirania i la pau no tindran  , sobre el tron de David i sobre el seu regne, per establir-lo i per refermar-lo en judici i justícia, des d’ara i  ns a l’eternitat; el zel de Jahveh dels exèrcits farà això.
8:12-13 1Pe 3:14-15; Lc 12:4-5 8:14 1Pe 2:8; Lc 2:34; Rm 9:33 8:15 Mt 21:44 8:18 He 2:13 8:19 Lv 19:31 9:1-2 Mt 4:15-16; 2Re 15:29 9:6 Lc 2:11; Jt 13:18 9:7 Lc 1:32
743


   749   750   751   752   753