Page 754 - Biblia Català TBS
P. 754

Isaïes 10, 11, 12
34 I ell arrasarà les espessors del bosc amb ferro, i el Líban serà fet caure pel Poderós!
2 I l’Esperit de Jahveh restarà sobre ell, l’esperit de saviesa i d’intel·ligència, l’esperit de consell i de poder, l’esperit de coneixement i de temor de Jahveh.
3 I tindrà el seu plaer en el temor de Jahveh, i no judicarà pel que veuen els seus ulls, i no decidirà pel que escolten les seves orelles.
4 I jutjarà amb justícia els pobres, i reprendrà amb equitat els humils de la terra; i copejarà la terra amb la vara de la seva boca, i amb l’esperit dels seus llavis farà morir el malvat.
5 I la justícia serà el cinyell dels seus lloms, i la  delitat el cinyell dels seus ronyons.
6 I el llop habitarà amb l’anyell, i el lleopard s’ajaurà amb el cabridet, estaran junts el vedell i el lleó jove i l’animal de corral, i un nen petit els dirigirà.
7 I la vaca i l’óssa pasturaran plega- des, els seus petits jauran junts, i el lleó menjarà palla com el bou.
8 I l’infant de llet jugarà vora el forat de l’àspid, i el deslletat estendrà la seva mà al cau del basilisc.
9 No faran mal ni destruiran en tota la meva muntanya santa, perquè la terra serà omplerta del coneixement de Jahveh, com les aigües cobreixen el mar.
10 Aquell dia hi haurà l’arrel de Jessè que es plantarà com a esten- dard dels pobles: a ell cercaran les nacions, i el lloc de repòs on habita- rà serà gloriós!
11 I s’esdevindrà aquell dia, que el Senyor tornarà a estendre la seva
mà per abastar el romanent del seu poble que fou deixat, des d’Assíria, i des d’Egipte, i des de Patrós, i des de Cuix, i des d’Elam, i des de Xinar, i des d’Hamat, i des de les illes del mar.
12 I alçarà una senyera per a les nacions, i aplegarà els dispersats d’Israel, i reunirà els escampats de Judà, dels quatre extrems de la terra. 13 I s’apartarà l’enveja d’Efraïm, i els adversaris de Judà seran tallats: Efraïm no envejarà Judà, i Judà no serà adversari d’Efraïm.
14 I volaran sobre l’espatlla dels  listeus cap a l’oest, junts espoliaran els  lls de l’est; Edom i Moab seran presa de les seves mans, i els  lls d’Ammon els obeiran.
15 I Jahveh eliminarà la llengua del mar d’Egipte, i mourà la seva mà sobre el riu, amb la vehemència del seu vent, i el colpirà als set braços, i caminaran amb sandàlies.
16 I hi haurà una ruta per al roma- nent del seu poble, el que fou deixat d’Assíria, com n’hi hagué un per a Israel el dia que va pujar de la terra d’Egipte!
2 Heus aquí, Déu és la meva salva- ció; jo con o, i no tinc por, perquè la meva força i la meva cançó és Jah- Jahveh, i ell és la meva salvació.
3 Pouareu, doncs, aigües amb goig de les fonts de la salvació,
4 i direu aquell dia: Doneu gràcies a Jahveh, invoqueu el seu Nom, feu conèixer entre els pobles els seus fets; recordeu que el seu Nom és excels.
5 Lloeu Jahveh perquè fa coses magní ques: això es coneix per tota la terra.
11
I sortirà un brot de la soca de
Jessè, i un plançó brotarà de les seves arrels.
11:1 Ap 5:5; 22:16; Ft 13:22-23 11:2 Jn 1:32
11:10 Rm 15:12 12:2 Ex 15:2; Ps 118:14; Is 8:17-18 12:3 Jn 4:14
746
12
I tu diràs aquell dia: Et dono
gràcies, Jahveh, perquè, enca- ra que et vas enutjar contra mi, has retirat la teva ira, i m’has consolat.
11:4 Ps 72:2, 4; Ap 19:15; 2Te 2:8 11:9 Ha 2:14


   752   753   754   755   756