Page 755 - Biblia Català TBS
P. 755

6 Crida fort i canta, habitant de Sió, perquè el Sant d’Israel és gran enmig teu!
13
Isaïes 12, 13, 14
12 Faré l’home més preuat que l’or re nat, i l’ésser humà més que l’or d’O r.
13 Per això faré tremolar els cels, i la terra serà sacsejada del seu lloc, en la ira de Jahveh dels exèrcits, i en el dia del furor de la seva indignació. 14 I s’esdevindrà que, com una ga- sela foragitada i com un ramat que no té qui l’aplegui, cadascú se’n tornarà al seu poble i cadascú fugirà a la seva terra.
15 Tot el qui sigui descobert serà traspassat, i tot el qui s’hi afegeixi caurà per l’espasa.
16 I els seus infants seran trossejats davant dels seus ulls, les seves cases seran espoliades, i les seves dones violades.
17 Heus aquí, desvetllo contra ells els medes, que no estimen la plata, i no es complauen amb l’or.
18 Amb els arcs destrossaran els joves, i no tindran compassió del fruit del ventre; el seu ull no tindrà pietat dels  lls.
19 I Babilònia, l’esplendor dels reg- nes, l’excel·lència i bellesa dels cal- deus, esdevindrà com quan Déu destruí Sodoma i Gomorra;
20 mai més no serà habitada ni poblada de generacions en genera- cions; i l’àrab no plantarà la seva tenda allà, i els pastors no hi faran jaure el ramat;
21 sinó que els pobladors del desert hi jauran, i les seves cases seran plenes de mussols, i hi habitaran les  lles dels estruços, i els bocs hi saltaran.
22 I els xacals udolaran en els seus palaus, i els gossos salvatges en els palaus de delícies: perquè el seu temps és a punt d’arribar, i els seus dies no es prolongaran.
La sentència de Babilònia, que
va veure Isaïes,  ll d’Amots:
2 Alceu la senyera sobre una mun- tanya alta, feu-los un crit, moveu la mà, i entraran per les portes dels nobles.
3 He donat ordres als meus santi - cats, també he cridat els meus homes forts per executar la meva ira, els que s’alegren de la meva majestat.
4 El soroll d’una multitud a les muntanyes, la semblança d’un poble nombrós; la veu sorollosa dels reial- mes, de les nacions que s’apleguen: Jahveh dels exèrcits passa revista a l’exèrcit per a la batalla!
5 Vénen d’una terra llunyana, de l’extrem dels cels, Jahveh i els ins- truments de la seva indignació, per destruir tota la terra.
6 Udoleu, perquè el dia de Jahveh s’atansa, ve com a destrucció del Totpoderós;
7 per això, totes les mans s’afebliran, i tot cor d’home es fondrà.
8 I ells s’esglaiaran, els agafaran espasmes i dolors, s’estremiran com una dona que infanta; cadascú mi- rarà el seu veí amb estupor, els seus rostres seran rostres  amejants!
9 Heus aquí, el dia de Jahveh ve, implacable, amb furor i ira encesa, per fer de la terra una desolació, i exterminar-ne els pecadors.
10 Perquè els estels del cel i les seves constel·lacions no faran brillar la seva llum: el sol s’enfosquirà en sortir, i la lluna no farà resplendir la seva llum.
11 I jo castigaré la maldat sobre el món, i sobre els malvats, la seva iniquitat; aturaré l’orgull dels arro- gants, i abaixaré l’orgull dels tirans.
14
13:1 Is 47; Jr 50 i 51 13:10 Mt 24:29; Mc 13:24-25; Ap 6:12-13 13:17 Dn 5:31 13:19 Gn 19:25 13:21 Ap 18:2
Perquè Jahveh tindrà compas-
sió de Jacob, i encara escollirà Israel, i els donarà descans en la seva
747


   753   754   755   756   757