Page 759 - Biblia Català TBS
P. 759

els reprendrà i fugiran lluny, i seran perseguits com el boll de les mun- tanyes davant del vent, i com un remolí davant la rufagada.
14 A l’hora del vespre, heus aquí, terror; abans del matí ja no hi és. Aquesta serà la porció dels nostres espoliadors, i la sort dels nostres saquejadors!
Isaïes 17, 18, 19
19La sentència d’Egipte. Heus aquí, Jahveh cavalca en un núvol lleuger, i entrarà a Egipte; i els ídols d’Egipte trontollaran davant seu, i el cor d’Egipte es fondrà enmig
18
2 que envia ambaixadors pel mar, amb barques de papir sobre la faç de les aigües. Aneu, missatgers lleu- gers, a una nació alta i de pell llisa, a un poble temible des dels seus inicis  ns ara, a una nació potent i con- queridora, que té una terra solcada pels rius.
3 Tots vosaltres, habitants del món, i vosaltres, pobladors de la terra, quan s’aixequi la senyera sobre les muntanyes, ho veureu; i quan soni la trompeta, ho escoltareu.
4 Perquè així m’ha dit Jahveh: Jo descansaré, i miraré des del lloc on habito, com una escalfor brillant sobre l’herba, com un núvol espès de rosada en l’escalfor de la collita. 5 Perquè abans de la collita, quan la  orida hagi acabat, i la  or es torni raïm que madura, llavors tallarà les sarments amb l’esporgadora i traurà els branquillons, els tallarà.
6 I seran abandonats a les aus de ra- pinya de les muntanyes, i a les bèsties de la terra; i les aus de rapinya hi passaran l’estiu a sobre, i tota bèstia de la terra hivernarà sobre ells.
7 En aquell temps es portarà un present a Jahveh dels exèrcits, d’una nació alta i de pell llisa, d’un poble temible des dels seus inicis  ns ara, una nació potent i conqueridora, una terra solcada pels rius; el por- tarà al lloc del Nom de Jahveh dels exèrcits, la muntanya de Sió.
18:1 So 2:12; 3:10 19:1 Jr 46; Ez 29 i 30
seu.
2 I jo esperonaré els egipcis contra els egipcis, i cadascú lluitarà contra el seu germà, i cadascú contra el seu veí, ciutat contra ciutat, regne contra regne.
3
seu, i engoliré el seu consell; llavors ells cercaran els ídols, i els encanta- dors, i els nigromàntics, i els ende- vins.
4 I lliuraré els egipcis a la mà d’un amo dur, i un rei cruel dominarà sobre ells –declaració del Senyor, Jahveh dels exèrcits.
5 I les aigües del mar s’assecaran, i el riu s’eixugarà i restarà sec.
6 I els rius pudiran, els canals d’Egipte minvaran i s’eixugaran; la canya i el jonc es marciran.
7 Els prats vora el Nil, a la riba del Nil, i tot el que ha estat sembrat al Nil, s’assecarà, s’esvairà i no hi serà. 8 I els pescadors es lamentaran, i es doldran tots els qui llancen l’ham al Nil, i els qui estenen les xarxes sobre la faç de les aigües llanguiran.
9 I els que treballen el lli, les  lado- res i els teixidors de teles blanques, restaran decebuts.
10 I els seus fonaments seran ender- rocats, tots els llogats a sou tindran l’ànima a igida.
11 Que necis són els prínceps de Sóan! Els consells dels savis conse- llers del Faraó han esdevingut estú- pids. ¿Com dieu vosaltres al Faraó: Sóc un  ll dels savis, un  ll dels reis de l’antiguitat?
12 ¿On són ara, els teus savis? Que t’ho diguin, au vinga, i et facin saber què ha decidit Jahveh dels exèrcits sobre Egipte.
13 Els prínceps de Sóan són insen- sats, els prínceps de Nof s’enganyen,
Ai, terra d’ales brunzidores,
que és enllà dels rius de Cuix;
I l’esperit d’Egipte s’esvairà enmig
751


   757   758   759   760   761