Page 761 - Biblia Català TBS
P. 761

3 Per això els meus lloms s’han om- plert de dolor, m’han agafat contrac- cions com contraccions d’una dona que infanta; em vaig trasbalsar en escoltar-ho, em vaig esbalair en veu- re-ho.
4 El meu cor panteixa, l’horror m’envaeix; el capvespre del meu desig se m’ha tornat en tremolor.
5 Parar la taula, vigilar en la torre del vigilant, menjar, beure: alceu-vos capitans, ungiu l’escut.
6 Perquè així m’ha dit el Senyor: Vés, posa a l’aguait el sentinella, que anunciï el que veu.
7 I va veure un carro amb un parell de cavallers, un carro d’ases, i un carro de camells, i va escoltar aten- tament, molt atent!
8 I va cridar com un lleó: Senyor, m’estic tot el dia sobre la torre del vigilant, i m’estic totes les nits al meu lloc de guaita.
9 I heus aquí, això: ve un carro d’homes amb un parell de cavallers. I respongué i digué: Ha caigut! Ha caigut Babilònia! I totes les escultu- res dels seus déus ell les ha esmico- lat per terra.
10 Oh tu, trillat meu, blat de la meva era; allò que vaig escoltar de Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, us ho he anunciat.
11 La sentència de Dumà. Algú em crida des de Seïr: Sentinella, com va la nit? Sentinella, com va la nit?
12 El sentinella diu: Arriba el matí, i també la nit. Si voleu preguntar, pregunteu; torneu, veniu.
13 La sentència d’Aràbia. Passareu la nit al bosc d’Aràbia, viatgers de Dedan.
14 Porteu aigua a l’assedegat, ha- bitants de la terra de Temà, aneu a trobar el fugitiu amb el seu pa.
15 Perquè fugen de davant les espa- ses, de davant l’espasa nua, i de davant
21:9 Jr 51:8; Ap 14:8; 18:2
Isaïes 21, 22
de l’arc tensat, i de davant de la duresa de la batalla.
16 Perquè així m’ha dit el Senyor: D’aquí a un any, com els anys d’un jornaler, tot l’esplendor de Quedar seràconsumit;
17 i el romanent del nombre dels arquers, els valerosos dels  lls de Quedar, serà reduït; perquè Jahveh, el Déu d’Israel, ha parlat.
22La sentència de la vall de la Visió. ¿Què tens ara, que tota
tu has pujat als terrats?
2 Tu que estàs plena d’enrenous, ciutat tumultuosa, vila exultant; els teus morts no han estat morts per l’espasa, ni morts en la batalla.
3 Tots els teus dirigents van fugir alhora, han estat presos pels arquers; tots els qui han estat trobats en tu han estat presos junts, quan havien fugit lluny.
4 Per això he dit: Aparteu la mirada de mi, amargament ploraré; no us afanyeu a consolar-me per la des- trucció de la  lla del meu poble.
5 Perquè aquest és un dia de tumult, i de caiguda, i de confusió de part del Senyor, Jahveh dels exèrcits, en la Vall de la Visió, d’enderroc de mura- lles, i de cridar a les muntanyes.
6 I Elam ha portat un buirac en un carro d’homes, de cavallers; i Quir ha preparat l’escut.
7 I ha succeït que les millors de les teves valls s’han omplert de carros, i els cavallers s’han posat arrenglerats al portal.
8 I ell ha descobert la coberta de Judà, i aquell dia tu has mirat l’arsenal de la casa del bosc.
9 I hi vau veure les esquerdes de la ciutat de David, que són moltes, i vosaltres vau aplegar les aigües de la bassa de baix.
10 I vau comptar les cases de Jerusalem, i vau enderrocar les cases per forti car la muralla.
753


   759   760   761   762   763