Page 760 - Biblia Català TBS
P. 760

Isaïes 19, 20, 21
i els caps de les seves tribus han fet errar Egipte.
14 Jahveh ha infós dintre d’ells un esperit distorsionat, i ells han fet errar Egipte en tot el que fan, com un embriac tentineja sobre el seu vòmit.
15 I no es podrà fer res a Egipte, ni pel cap ni per la cua, per la branca ni pel jonc.
16 Aquell dia Egipte serà com les dones, tremolarà i tindrà por, davant del moviment de la mà de Jahveh dels exèrcits, que mourà d’aquí cap allà contra ell.
17 I la terra de Judà esdevindrà una causa de terror per a Egipte; tothom que en faci menció tindrà por, a causa del decret de Jahveh dels exèrcits, que ha decretat contra ell.
18 Aquell dia hi haurà cinc ciutats a la terra d’Egipte que parlaran la llengua de Canaan, i juraran per Jahveh dels exèrcits, d’una se’n dirà: Iraheres.
19 Aquell dia hi haurà un altar de Jahveh enmig de la terra d’Egipte, i un monument per a Jahveh prop de la seva frontera,
20 i serà un senyal i un testimoni per a Jahveh dels exèrcits a la terra d’Egipte; perquè invocaran Jahveh a causa dels seus opressors, i ell els enviarà un salvador, i un defensor, que els alliberarà.
21 I Jahveh serà conegut a Egipte, i aquell dia els egipcis coneixeran Jahveh, i oferiran sacri ci i present, i faran un vot a Jahveh, i el compli- ran.
22 I Jahveh colpirà Egipte, el col- pirà i el guarirà; i es convertiran a Jahveh, i ells li suplicaran, i ell els guarirà.
23 Aquell dia hi haurà una ruta d’Egipte a Assíria, i els assiris aniran a Egipte i els egipcis a Assíria: i els
20:1 2Re 18:17 752
egipcis serviran Jahveh amb els assi- ris.
24 Aquell dia Israel serà tercer amb Egipte i amb Assíria, una benedicció enmig de la terra.
25 Perquè Jahveh dels exèrcits els beneirà, dient: Beneït és el meu poble Egipte, i l’obra de les meves mans, Assíria, i la meva herència Israel.
20
L’any que vingué el Tartan a
Asdod, quan Sargon, rei d’As- síria, l’envià, i lluità contra Asdod, i la capturà;
2 en aquell temps Jahveh va par- lar per mitjà d’Isaïes,  ll d’Amots, dient: Vés, i deslliga’t el sac dels lloms, i trau-te les sandàlies dels peus. I ho va fer; i anava nu i des- calç.
3 I Jahveh digué: Tal com el meu servent Isaïes ha anat nu i descalç tres anys, un senyal i un presagi contra Egipte i contra Cuix,
4 així s’emportarà el rei d’Assíria els captius d’Egipte i els deportats de Cuix, joves i vells, nus i descalços, amb les natges descobertes, la nuesa d’Egipte.
5 I tindran por, i s’avergonyiran de Cuix, la con ança d’ells; i d’Egipte, la glòria d’ells.
6 I l’habitant d’aquesta illa dirà aquell dia: Mireu què ha succeït a aquell en qui con àvem, on anà- vem per cercar ajut, per ser allibe- rats del rei d’Assíria. ¿I com ens n’escaparem?
21
La sentència del desert del
mar. Com rufagades que pas- sen pel Nègueb, així ve del desert, d’una terra terrible.
2 Una visió dura m’ha estat decla- rada: el traïdor traeix, i el destructor destrueix. Puja, Elam; assetja, Mèdia. He fet cessar tot el seu sospir.


   758   759   760   761   762