Page 764 - Biblia Català TBS
P. 764

Isaïes 24, 25, 26
magre estic, ai de mi! Els traïdors traeixen, els traïdors han traït traïdo- rament.
17 Terror i fossa i trampa sobre tu, habitant de la terra.
18 I s’esdevindrà que el qui fugi al crit del terror caurà a la fossa, i el qui surti del mig de la fossa serà capturat per la trampa; perquè les  nestres de dalt han estat obertes, i els fonaments de la terra han estat sacsejats.
19 La terra s’esquerda completa- ment, la terra s’esberla completa- ment, la terra tremola sencera;
20 la terra trontolla molt com un embriac, i és sacsejada com una bar- raca; i pesarà damunt d’ella la seva transgressió, i caurà, i no es tornarà a aixecar.
21 I s’esdevindrà aquell dia que Jahveh visitarà l’exèrcit excels en les altures, i els reis de la terra sobre la terra.
22 I seran aplegats, empresonats en una fossa, i seran tancats en una presó, i seran visitats després de molts dies.
23 I la lluna enrogirà, i el sol serà avergonyit, perquè Jahveh dels exèr- cits regnarà a la muntanya de Sió i a Jerusalem, i sobre els seus ancians, en glòria!
cessitat en la seva a icció, un refugi de la tempesta, una ombra contra la calor: perquè l’esperit del terrible és com una tempesta contra una mura- lla.
5 Com la calor en un lloc sec, tu humilies l’avalot dels estrangers; com la calor a l’ombra d’un núvol espès, la cançó dels tirans serà hu- miliada.
6 I Jahveh dels exèrcits farà un banquet en aquesta muntanya per a tots els pobles, un banquet de coses grasses, un banquet de vins vells, de coses grasses plenes de substància, vins vells ben re nats.
7 I ell engolirà en aquesta muntanya el vel que velava tots els pobles, i el sudari estès sobre totes les nacions. 8 Ell engolirà la mort en la victò- ria, i el Senyor, Jahveh, eixugarà les llàgrimes de tots els rostres, i apartarà el deshonor del seu poble de sobre tota la terra: perquè Jahveh ha parlat.
9 I es dirà aquell dia: Heus aquí, aquest és el nostre Déu, hem esperat en ell, i ell ens ha salvat; aquest és Jahveh, nosaltres hem esperat en ell; tenim goig i ens alegrem en la seva salvació.
10 Perquè la mà de Jahveh restarà sobre aquesta muntanya, i Moab serà trepitjat sota ell, com es trepitja la palla sobre un femer.
11 I Moab estendrà les seves mans enmig d’ell, com estén les mans el nedador per nedar; però Jahveh hu- miliarà el seu orgull amb les trampes de les seves mans.
12 I ell doblegarà les fortaleses ele- vades de les teves muralles, les rebaixarà, les farà baixar a la terra, a la pols.
25
Nom, perquè tu has fet una cosa meravellosa, els teus consells d’antic són la veritat ferma.
2 Perquè tu vas convertir la vila en un munt de pedres, la ciutat emmu- rallada en una ruïna; el palau dels estrangers no serà cap vila, mai més no serà reconstruït.
3 Per això t’honorarà un poble fort, la ciutat de les nacions terribles et temerà.
4 Perquè tu has estat una fortalesa per al pobre, una fortalesa per al ne-
25:8 Os 13:14; 1Co 15:54; Ap 7:17; 21:4 756
Jahveh, tu ets el meu Déu:
t’exalçaré, glori caré el teu
26
Aquell dia es cantarà aques-
ta cançó a la terra de Judà: Tenim una ciutat forta; Déu hi ha


   762   763   764   765   766