Page 777 - Biblia Català TBS
P. 777

5 Vés, i digues a Ezequies: Així diu Jahveh, el Déu del teu pare David: He escoltat la teva pregària, he vist les teves llàgrimes: heus aquí, afegei- xo als teus dies quinze anys;
6 i t’alliberaré, a tu i a aquesta ciutat, de la mà del rei d’Assíria, i protegiré aquesta ciutat.
7 I això et serà el senyal de Jahveh, que Jahveh farà això mateix que ha parlat:
8 Heus aquí, faig retrocedir deu graons l’ombra que ha baixat al mar- cador solar d’Acaz. I el sol retrocedí deu graons, dels graons que havia baixat.
9 Escrit d’Ezequies, rei de Judà, després d’haver caigut malalt i d’ha- ver estat guarit de la seva malaltia: 10 Jo vaig dir: A la meitat dels meus dies me’n vaig als portals del sepul- cre, he estat privat de la resta dels meus anys.
11 Vaig dir: No veuré Jah, Jah en la terra dels vius; no contemplaré l’home mai més, amb els habitants del món.
12 El temps de la meva vida se’n va, i me l’arrabassen com la tenda d’un pastor; he cabdellat la meva vida com un teixidor, ell em tallarà l’ordit. Entre el dia i la nit tu em portaràs a la  .
13 He rumiat  ns al matí. Com un lleó, així ell ha trencat tots els meus ossos. Entre el dia i la nit tu em por- taràs a la  .
14 Com una grua, com una oreneta, així xiuxiuejava, gemegava com un colom; els meus ulls s’han afeblit mirant a dalt. Jahveh, l’opressió és sobre mi: protegeix-me!
15 Què diré? Perquè ell m’ho va pro- metre, i ell mateix ho ha complert. Continuaré caminant dòcilment tots els meus anys en l’amarguesa de la meva ànima.
16 Senyor, els humans viuen per aquestes promeses, i en totes elles hi
Isaïes 38, 39
ha la vida del meu esperit: perquè tu em guariràs i em faràs reviure.
17 Heus aquí, la meva gran amar- guesa m’ha portat a la pau, i tu has estimat la meva ànima alliberant-la de la fossa del no-res; perquè tu has llançat darrere la teva esquena tots els meus pecats.
18 Perquè el sepulcre no et procla- marà, la mort no et lloarà; aquells que baixen a la fossa no esperaran en la teva veritat.
19 El qui viu, el qui viu, aquest et proclamarà, com jo avui: el pare farà saber la teva veritat als  lls.
20 Jahveh està preparat per sal- var-me: i cantarem els nostres càn- tics amb instruments de corda tots els dies de la nostra vida en la casa de Jahveh.
21 I Isaïes havia dit: Que portin una massa de  gues i l’apliquin sobre l’úlcera, i viurà.
22 I Ezequies va dir: Quin és el se- nyal que pujaré a la casa de Jahveh?
38:10 sepulcre: en hebreu Xeol 38:18 sepulcre: en hebreu Xeol 39:1 2Re 20:12-19
39
En aquell temps Merodac
Baladan,  ll de Baladan, rei de Babilònia, envià cartes i un pre- sent a Ezequies, perquè havia sentit a dir que havia estat malalt i s’havia restablert.
2 I Ezequies se n’alegrà, i va mostrar als missatgers la casa dels seus tre- sors, la plata i l’or i les aromes, i l’oli bo, i tot el seu arsenal, i tot el que es trobava als seus tresors; no hi hagué res a casa seva i en tot el seu domini que Ezequies no els mostrés.
3 I el profeta Isaïes va venir al rei Ezequies, i li digué: ¿Què t’han dit aquests homes, i d’on han vingut a tu? I Ezequies digué: Han vin- gut a mi d’una terra llunyana, de Babilònia.
4 I Isaïes digué: Què van veure a casa teva? I Ezequies digué: Van veure tot el que hi ha a casa meva,
769


   775   776   777   778   779