Page 781 - Biblia Català TBS
P. 781

casa d’empresonament els qui seuen en la tenebra.
8 Jo sóc Jahveh, aquest és el meu Nom, i no dono a ningú altre la meva glòria, ni la meva lloança a les escultures.
9 Les coses primeres, heus aquí, han vingut, i declaro coses noves; us les faig escoltar abans que brotin.
10 Canteu a Jahveh un càntic nou, la seva lloança des de l’extrem de la terra; vosaltres que baixeu al mar, i totelquehihaenell,lesillesiels seus habitants.
11 Que el desert i les seves ciutats alcin la veu, les viles on habita Quedar; que els habitants de Sela cantin, que cridin des del cim de les muntanyes.
12 Que donin glòria a Jahveh, i pro- clamin la seva lloança a les illes.
13 Jahveh sortirà com un home valent, desvetllarà el seu valor com un home de guerra; ell cridarà, sí, rugirà, prevaldrà contra els seus enemics.
14 He callat durant molt de temps, he guardat silenci, m’he contingut; cridaré com una dona que infanta, panteixaré i esbufegaré alhora.
15 Jo assolaré muntanyes i turons, i assecaré tota la seva herba, i tornaré els rius en illes, i eixugaré les basses. 16 I faré anar els cecs per un camí que no coneixen, els faré trepitjar per senderes que no coneixen; da- vant seu faré tornar la foscor en llum, i els llocs abruptes els faré tornar una plana. Aquestes són les coses que els faré, i no els deixaré. 17 Tornaran enrere, restaran com- pletament avergonyits els que con - en en les estàtues, aquells que diuen a les imatges de fosa: Vosaltres sou els nostres déus.
18 Escolteu, sords; i mireu, cecs, per veure-hi.
Isaïes 42, 43
19 ¿Qui és cec sinó el meu servent? ¿I qui és sord com el missatger que jo envio? ¿Qui és cec com el qui és perfecte, i cec com el servent de Jahveh?
20 Veus moltes coses, però no hi pares atenció; obres les orelles, però no hi sents.
21 Jahveh es complau a causa de la seva justícia; ell engrandeix la llei i la fa majestuosa.
22 Però aquest és un poble sa- quejat i espoliat, tots ells entram- pats en forats, i amagats en cases d’empresonament; són una presa, i ningú no els allibera; són un espoli, i ningú no diu: Torna-ho.
23 ¿Qui d’entre vosaltres para l’orella a això? ¿Qui està atent, i escolta per a l’esdevenidor?
24 ¿Qui ha donat Jacob al saqueig, i Israel als espoliadors? ¿No és Jahveh, aquell contra el qual nosaltres hem pecat? Perquè ells no han volgut caminar en els seus camins, i no han volgut escoltar la seva llei.
25 Per això ha vessat sobre ell el furor de la seva ira, i la força de la batalla; i ha calat foc tot al seu voltant, però ell no ho sap; i l’ha cremat, però ell no hi ha aplicat el cor.
43
42:9 Ft 15:18 42:18 Mt 11:5; Lc 7:22 43:2 Ps 66:12
Però ara, així diu Jahveh, el
teu Creador, Jacob, i el teu Formador, Israel: No tinguis por, perquè jo t’he redimit; jo t’he cridat pel teu nom, tu ets meu.
2 Quan passis per les aigües, jo seré amb tu; i pels rius, no et cobriran; quan travessis pel foc, no et crema- ràs, i la  ama no et cremarà.
3 Perquè jo, Jahveh, el teu Déu, el Sant d’Israel, el teu Salvador, jo he donat Egipte pel teu rescat, Cuix i Saba en lloc teu.
4 Ja que tu ets preciós als meus ulls, tu ets honorable, i jo t’estimo: per això donaré homes en lloc teu, i pobles en lloc de la teva vida.
773


   779   780   781   782   783