Page 786 - Biblia Català TBS
P. 786

Isaïes 46, 47, 48
11 crido des de l’est un ocell rapi- nyaire, d’una terra llunyana l’home del meu consell. Sí, jo ho he promès, sí, ho faré venir; jo ho he ordenat, sí, ho portaré a terme.
12 Escolteu-me, obstinats de cor, que esteu lluny de la justícia.
13 Jo he fet atansar la meva justícia, no s’allunyarà, i la meva salvació, no trigarà; i posaré la salvació a Sió, la meva glòria a Israel.
pèrdua dels  lls i la viduïtat vindran de ple sobre tu, per la multitud dels teus sortilegis, per la gran abundàn- cia dels teus encanteris.
10 Perquè con aves en la teva mal- dat, deies: Ningú no em veu. La teva saviesa i el teu coneixement t’han extraviat, i vas dir en el teu cor: Jo, i ningú més.
11 Per això el mal et vindrà a sobre, no en coneixeràs l’alba, i la calamitat et caurà a sobre, no podràs evitar-la, i la destrucció vindrà sobre tu de sobte, no te n’adonaràs.
47
el terra sense tron,  lla dels caldeus; perquè ja no t’anomenaran més ten- dra i delicada.
2 Pren pedres de molí i mol farina, aparta’t el vel, apuja’t la falda, des- cobreix la cama, passa els rius.
3 La teva nuesa serà descoberta, sí, el teu oprobi també serà vist; pren- dré venjança i no trobaré cap home que m’ho impedeixi.
4 El nostre Redemptor, Jahveh dels exèrcits és el seu Nom, el Sant d’Israel.
5 Seu en silenci, i entra en la tene- bra,  lla dels caldeus, perquè mai més no seràs anomenada Mestressa dels reialmes.
6 Estava aïrat contra el meu poble, he profanat la meva heretat i els he lliurat a la teva mà; tu no has tingut compassió d’ells, has posat el teu jou feixuc sobre l’ancià;
7 i vas dir: Per sempre seré una mestressa! De manera que no has posat aquestes coses en el teu cor, no t’has recordat de la seva  .
8 Però ara, escolta això, voluptuosa, que seus con adament, la que diu en el seu cor: Jo, i ningú més que jo; no em quedaré viuda, i no coneixeré la pèrdua dels  lls.
9 Però aquestes dues coses et vin- dran en un moment, en un dia: la
47:8-9 Ap 18:7-8 778
Baixa, i seu a la pols, verge
 lla de Babilònia; seu sobre
Persisteix, ara, en els teus encan-
12
teris, i en la multitud dels teus sor- tilegis, en els quals has treballat des de la teva joventut; potser en trauràs pro t, potser seràs capaç d’aterrir.
13 T’has cansat en la multitud dels teus consells; que s’aixequin ara els que interpreten els cels, els que miren les estrelles, els que prediuen les noves llunes, i que et salvin de les coses que et sobrevindran.
14 Heus aquí, seran com el boll! El foc els cremarà, no podran alliberar la seva vida del poder de la  ama: no hi ha brasa per escalfar-los, no hi ha foc per seure-hi al davant.
15 Així seran per a tu aquells amb els quals vas treballar, els teus co- merciants, des de la teva joventut: cadascú vagarà pel seu cantó, no hi haurà qui et salvi.
48
Escolteu això, casa de Jacob,
els que sou anomenats pel nom d’Israel, i vau sortir de les aigües de Judà, que jureu pel Nom de Jahveh, i feu menció del Déu d’Israel, però no en veritat ni en justícia.
2 Perquè s’anomenen a si mateixos de la ciutat santa, i se sostenen en el Déu d’Israel, que té per Nom Jahveh dels exèrcits.
3 He declarat des de fa temps les coses que han succeït, i han sortit de


   784   785   786   787   788