Page 787 - Biblia Català TBS
P. 787

la meva boca, i les he proclamat; les he fet de sobte, i s’han esdevingut.
4 Perquè sé que ets obstinat, i el teu coll és un lligament de ferro, i el teu front és de bronze.
5 I jo t’ho vaig declarar des de fa temps; t’ho vaig fer escoltar abans que passés, no fos que diguessis: El meu ídol ha fet aquestes coses, i les ha manat la meva estàtua i la meva imatge de fosa.
6 Ho havies escoltat, mira tot això. ¿I vosaltres, no ho declareu? Des d’ara t’he fet escoltar coses noves i coses reservades que no coneixies.
7 Ara mateix han estat creades, i no pas temps enrere; i abans d’avui tu no les havies escoltat; no fos que diguessis: Heus aquí, les coneixia.
8 No, no ho havies escoltat, tampoc no ho havies conegut, tampoc la teva orella no havia estat oberta abans, perquè jo sabia que tu obra- ries traïdorament: per això se t’ha anomenat transgressor des del ven- tre.
9 Per causa del meu Nom retardaré la meva ira, i per la meva lloança la retindré de tu, a   de no extermi- nar-te.
10 Heus aquí, t’he re nat, i no amb la plata; t’he escollit en un forn d’a icció.
11 Per causa meva, per causa meva, ho faré. Perquè ¿com pot ser profa- nat el meu Nom? I no donaré pas la meva glòria a un altre!
12 Escolta’m, Jacob, i Israel, el meu cridat: Jo sóc ell, jo el primer, jo també el darrer.
13 Sí, la meva mà ha fundat la terra, i la meva mà dreta ha estès els cels. Jo els crido, i es presenten junts.
14 Aplegueu-vos tots vosaltres, i es- colteu. ¿Qui d’entre ells va declarar aquestes coses? Jahveh l’ha estimat, ell farà allò que li plagui sobre Babilònia, i el seu braç anirà contra els caldeus.
Isaïes 48, 49
15 Jo, jo mateix he parlat, també l’he cridat, l’he fet venir, i el seu camí prosperarà.
16 Atanseu-vos a mi, escolteu això. Des del principi no he parlat pas en secret; des que s’esdevé això, jo sóc allí. I ara el Senyor Jahveh m’ha enviat, i el seu Esperit.
17 Així diu Jahveh, el teu Redemptor, el Sant d’Israel: Jo sóc Jahveh, el teu Déu, que t’ensenya per al teu pro t, que et mena pel camí on has d’anar.
18 Oh si atenguessis els meus mana- ments! La teva pau seria com un riu, i la teva justícia com les onades del mar!
19 I la teva llavor seria com la sorra, i la descendència de les teves entranyes com els seus grans; el seu nom no seria tallat ni destruït davant meu.
20 Sortiu de Babilònia, fugiu d’entre els caldeus! Anuncieu-ho amb veu d’alegria, feu escoltar això, procla- meu-ho  ns a l’extrem de la terra, digueu: Jahveh ha redimit el seu servent Jacob.
21 I no van patir set quan els féu anar pels deserts; els féu brollar aigües d’una roca, i clivellà una roca, i  uïren les aigües.
22 No hi ha pau, diu Jahveh, per als malvats!
48:12 Is 44:6; Ap 1:17 48:16 2Pe 1:21 48:20 Ap 18:4 49:1 Lc 1:31 49:2 Ap 1:16 49:3 Jn 13:31 779
49
Escolteu-me, illes, i atengueu,
pobles llunyans. Jahveh m’ha cridat del ventre, ha fet memòria del meu nom des del ventre de la meva mare.
2 Ihafetdelamevabocacomuna espasa esmolada, m’ha cobert amb l’ombra de la seva mà, i m’ha fet una  etxa polida, en el seu buirac m’ha amagat.
3 I em digué: Tu ets el meu servent, Israel, en qui seré glori cat.
4 I jo vaig dir: He treballat debades, per res, i he consumit en va les


   785   786   787   788   789