Page 788 - Biblia Català TBS
P. 788

Isaïes 49
meves forces; però el meu judici és amb Jahveh, i la meva recompensa la té el meu Déu.
5 I ara, diu Jahveh, que m’ha for- mat des del ventre per ser el seu servent, per fer tornar Jacob a ell –encara que Israel no sigui aplegat, tanmateix jo seré glori cat als ulls de Jahveh, i el meu Déu serà la meva força–,
6 i diu: És massa poc que tu siguis el meu servent per aixecar les tribus de Jacob, i per fer tornar els pre- servats d’Israel. Jo també et donaré com a llum dels gentils, per ser la meva salvació  ns a l’extrem de la terra.
7 Així diu Jahveh, el Redemptor d’Israel, el seu Sant, al menyspreat de l’ànima, a l’abominat de la nació, al servent dels dominadors: Els reis ho veuran, i s’alçaran, els prínceps també adoraran, per causa de Jahveh, que és  del, del Sant d’Israel, que t’ha elegit.
8 Així diu Jahveh: En el temps favorable et vaig respondre, i en un dia de salvació et vaig ajudar, i jo et guardaré i et donaré com a pacte per al poble, per aixecar la terra, per fer- los heretar heretats desolades;
9 per dir als presoners: Sortiu! Als que viuen en la tenebra: Mostreu- vos! Pasturaran pels camins, i les seves pastures seran en tots els llocs alts.
10 No tindran gana ni set, i no els colpirà la xafogor ni el sol: perquè el qui es compadeix d’ells els guiarà, i els menarà vora fonts d’aigües.
11 I faré de totes les meves mun- tanyes un camí, i les meves rutes seran aixecades.
12 Heus aquí, aquests vindran de lluny; i, heus aquí, aquests altres del nord i del mar; i aquests de la terra de Sinim.
13 Celebreu-ho, cels! I exulta de goig, terra! I vosaltres, muntanyes, esclateu amb un crit de goig! Perquè Jahveh ha confortat el seu poble, i tindrà compassió dels seus a igits.
14 Però Sió digué: Jahveh m’ha dei- xat, i el meu Senyor m’ha oblidat. 15 ¿S’oblidarà una dona del seu nadó, deixarà de compadir-se del  ll del seu ventre? Encara que aquestes se n’oblidin, jo no m’oblidaré de tu. 16 Heus aquí, als palmells et tinc gravada; les teves muralles són da- vant meu contínuament.
17 Els teus  lls s’afanyaran; els teus destructors i et teus devastadors marxaran lluny de tu.
18 Alça al voltant els teus ulls, i mira: tots ells han estat aplegats, han vingut a tu. Jo visc –declaració de Jahveh–, certament te’ls vestiràs tots com un ornament, i te’ls cenyiràs com una núvia.
19 Perquè les teves ruïnes, i els teus llocs deserts, i la teva terra assola- da, certament ara esdevindrà massa estreta per a tants habitants, i seran lluny els qui et volien engolir.
20 Els  lls, dels quals tu fores priva- da, encara diran a les teves orelles: El lloc és massa estret per a mi, fes- me lloc per habitar-hi.
21 I tu diràs en el teu cor: ¿Qui m’ha engendrat aquests? Perquè jo estic privada de  lls i sóc estèril, exiliada i desterrada. ¿I aquests, qui els ha criat? Heus aquí, jo he estat deixada sola: aquests, d’on són?
22 Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, alçaré la meva mà a les nacions, i aixecaré la meva senyera als pobles: i ells portaran els teus  lls en braços, i les teves  lles seran portades a l’es- patlla.
23 I els reis seran els teus nodridors, i les seves princeses les teves nodri- dores: de cara a terra s’inclinaran a tu, i lleparan la pols dels teus peus; i
49:6 Is 42:6; Lc 2:32; Ft 13:47 49:8 2Co 6:2 49:10 Ap 7:16-17 780


   786   787   788   789   790