Page 797 - Biblia Català TBS
P. 797

21 I jo, aquest és el meu pacte amb ells, diu Jahveh: El meu Esperit que hi ha sobre tu, i les meves paraules que he posat en la teva boca no seran tretes de la teva boca ni de la boca de la teva descendència ni de la boca de la descendència de la teva descendència, diu Jahveh, des d’ara i per sempre.
Isaïes 59, 60
al Sant d’Israel, perquè ell t’ha glori-  cat.
10 I els  lls de l’estranger construi- ran les teves muralles, i els seus reis et serviran: perquè en la meva ira t’he colpit, però en la meva bondat et tindré compassió.
11 I les teves portes estaran sempre obertes, no es tancaran ni de dia ni de nit, per dur-te la força de les na- cions, i a   que els seus reis siguin guiats.
12 Perquè la nació i el regne que no et serveixi serà destruït, i aquelles nacions seran completament desola- des.
13 La glòria del Líban vindrà a tu, el xiprer i l’om i el boix tots junts, per embellir el lloc del meu santuari; i jo faré honorable el lloc dels meus peus.
14 I vindran a tu, humiliats, els  lls dels que t’a igiren; i s’inclinaran a les plantes dels teus peus tots els qui t’han menyspreat, i t’anomena- ran: Ciutat de Jahveh, Sió del Sant d’Israel.
15 Malgrat que vas ser deixada i odiada, i ningú no passava per tu, faré de tu una excel·lència eterna, un goig de generació en generació.
16 I tu mamaràs la llet de les nacions, i mamaràs el pit de reis, i tu sabràs que jo, Jahveh, el teu Salvador i el teu Redemptor, sóc el Poderós de Jacob.
17 En comptes del bronze portaré or, i en comptes del ferro portaré plata, i en comptes de fusta, bronze, i en comptes de pedra, ferro: i et po- saré la pau com a o cials, i la justícia com a exactors.
18 Mai més no s’escoltarà parlar de violència en la teva terra, ni de devastació ni de destrucció en els teus territoris: perquè tu anome- naràs Salvació les teves muralles; i Lloança, els teus portals.
19 El sol no serà més la teva llum de dia, i la resplendor de la lluna no
60
Jahveh s’ha alçat sobre tu.
2 Perquè, heus aquí, la tenebra co- brirà la terra, i la tenebra espessa co- brirà els pobles, però Jahveh s’alçarà sobre teu, i la seva glòria serà vista sobre tu.
3 I les nacions caminaran a la teva llum, i els reis, al resplendor del teu llevant.
4 Alça al voltant els teus ulls, i mira: tots ells s’han aplegat, han vingut a tu; els teus  lls vindran de lluny, i les teves  lles seran nodrides al teu costat.
5 Llavors ho veuràs i resplendiràs, i el teu cor s’estremirà i s’eixamplarà, perquè tornarà a tu la multitud del mar, la força de les nacions vindrà a tu.
6 Una multitud de camells et cobri- rà, els dromedaris de Madian i d’Efà, tots ells vindran de Saba: portaran or i encens, i proclamaran les lloances de Jahveh.
7 Tots els ramats de Quedar s’aplegaran per a tu, els moltons de Nebaiot seran al teu servei, seran acceptats damunt del meu altar, i glori caré la casa de la meva glò- ria.
8 ¿Qui són aquests que volen com un núvol espès, i com coloms a llurs  nestres?
9 Perquè per mi esperen les illes, i els vaixells de Tarsis vénen al davant, per portar els teus  lls de lluny, la seva plata i el seu or amb ells, al Nom de Jahveh, el teu Déu, i
Aixeca’t, brilla, perquè la teva
llum ha vingut, i la glòria de
59:21 Jr 31:31 60:11 Ap 21:25-26 60:19 Ap 21:23; 22:5
789


   795   796   797   798   799