Page 801 - Biblia Català TBS
P. 801

carn de porc, i té brou de coses abo- minables en les seves olles;
5 que diu: Aparta’t, no te m’acos- tis, perquè jo sóc més sant que tu. Aquests són un fum al meu nas, un foc que crema tot el dia.
6 Heus aquí, és escrit davant meu: No callaré, sinó que retribuiré, i retribuiré en el seu si,
7 tant les vostres iniquitats com les iniquitats dels vostres pares junta- ment, diu Jahveh, els quals han fet pujar encens damunt les munta- nyes, i m’han ultratjat als turons: Jo, doncs, mesuraré la seva obra primera en el seu si.
8 Així diu Jahveh: Com quan el most és troba en el raïm, i es diu: No el destruïu perquè hi ha una benedicció en ell, així faré per causa dels meus servents, no ho destruiré tot.
9 I jo faré sortir de Jacob una des- cendència, i de Judà un que hereti les meves muntanyes; i els meus elegits heretaran la terra, i els meus servents hi habitaran.
10 I Saron esdevindrà pasturatge de ramats, i la vall d’Acor un lloc per jeure el ramat, per al meu poble que m’ha cercat.
11 Però vosaltres sou els que aban- doneu Jahveh, que us oblideu de la muntanya de la meva santedat, que pareu taula per a Gad, i que ompliu una barreja per a Mení,
12 i jo us he destinat per a l’espa- sa, i tots vosaltres us ajupireu per a la matança: perquè he cridat, i vosaltres no heu respost; he parlat, i no heu escoltat; i heu fet el mal als meus ulls, i heu escollit allò que no em complau.
13 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, els meus ser- vents menjaran, i vosaltres tindreu fam; heus aquí, els meus servents beuran, i vosaltres tindreu set; heus
Isaïes 65
aquí, els meus servents s’alegraran, i vosaltres sereu avergonyits;
14 heus aquí, els meus servents cantaran amb goig al cor, i vosaltres cridareu amb pena al cor, i udolareu amb trencament d’esperit.
15 I deixareu el vostre nom com a maledicció per als meus elegits: i el Senyor Jahveh et farà morir, i als seus servents els anomenarà amb un altre nom.
16 El qui es beneeixi a la terra, es beneirà en el Déu de la veritat, i el qui juri a la terra, jurarà pel Déu de la veritat; perquè les a iccions primeres seran oblidades, i s’hauran amagat dels meus ulls.
17 Perquè, heus aquí, jo creo uns cels nous i una terra nova: i les coses primeres no es recordaran, ni puja- ran al cor.
18 Alegreu-vos i exulteu de goig per sempre pel que jo he creat: perquè, heus aquí, jo faig de Jerusalem un goig, i del seu poble una joia.
19 I tindré goig en Jerusalem, i m’alegraré en el meu poble: i ja no s’escoltarà més en ella la veu del plor i la veu del crit.
20 Ja no hi haurà cap més nadó de pocs dies, ni cap home vell que no acompleixi els seus dies; perquè el noi morirà de cent anys, però el pecador de cent anys serà maleït.
21 I construiran cases i les habita- ran, i plantaran vinyes, i menjaran el seu fruit.
22 No construiran i un altre habitarà, no plantaran i un altre menjarà: per- què com els dies d’un arbre seran els dies del meu poble, i els meus escollits gaudiran de l’obra de les seves mans. 23 No treballaran debades, i no infan- taran per a la destrucció: perquè ells són la llavor dels beneïts de Jahveh, i els seus descendents amb ells.
24 I s’esdevindrà que, abans que cri- din, jo respondré; encara ells estaran parlant, i jo ja els hauré escoltat.
65:10 Js 7:26; Os 2:15 65:17 Is 66:22; 2Pe 3:13; Ap 21:1 65:19 Ap 21:4
793


   799   800   801   802   803