Page 811 - Biblia Català TBS
P. 811

3 A ella vindran els pastors i els seus ramats; plantaran tendes prop seu, tot al voltant; cadascú pasturarà al seu lloc.
4 Prepareu la batalla contra ella, alceu-vos, i pujarem al migdia. Ai de nosaltres, perquè el dia declina, per- què les ombres del vespre s’estenen! 5 Alceu-vos, i pujarem de nit, i des- truirem els seus palaus.
6 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits: Talleu arbres, i aixequeu contra Jerusalem un terraplè. Aquesta és la ciutat que ha de ser castigada, tot és opressió enmig d’ella.
7 Com una font fa brollar les seves aigües, així fa brollar ella la seva maldat: violència i devastació s’escolten en ella; davant del meu rostre hi ha contínuament dolor i  agell.
8 Corregeix-te, Jerusalem, no sigui que la meva ànima s’allunyi de tu, no sigui que et faci una desolació, una terra no habitada.
9 Així parla Jahveh dels exèrcits: Certament esgotimaran com un cep la resta d’Israel; torna la teva mà, com un collidor, als cistells.
10 ¿A qui he de parlar i testi car perquè m’escoltin? Heus aquí, la seva orella és incircumcisa, i no poden parar atenció. Heus aquí, la paraula de Jahveh és per a ells un oprobi, no els complau.
11 I per això estic ple de la fúria de Jahveh, m’he cansat de conte- nir-la: la vessaré sobre els nadons pel carrer, i semblantment sobre l’aplec dels joves; perquè també el marit amb la muller seran capturats, l’ancià amb el que és ple de dies.
12 I les seves cases passaran a d’altres, camps i mullers juntament, perquè estenc la meva mà contra els habitants de la terra –declaració de Jahveh.
6:10 Ft 7:51 6:12 Dt 28:30 6:13 Mi 3:5, 11 6:23 Jr 50:42
Jeremies 6
13 Perquè des del més petit d’ells  ns al més gran d’ells, tots cobegen guany injust; i des del profeta  ns al sacerdot, cadascú comet frau,
14 i curen la fractura de la  lla del meu poble a la lleugera, dient: Pau, pau! Però no hi ha pau.
15 ¿Es van avergonyir quan van fer abominació? No pas, no es van aver- gonyir gens, no saben pas el que és ruboritzar-se; per tant, cauran entre els que cauen, en el temps del càstig s’entrebancaran, diu Jahveh.
16 Així parla Jahveh: Atureu-vos sobre els camins i mireu, i pre- gunteu per les senderes antigues, quin és el bon camí, i camineu-hi! I trobareu el repòs per a les vostres ànimes. Però ells han dit: No hi caminarem.
17 I he posat sentinelles sobre vosal- tres: Estigueu atents al so del corn. I van dir: No estarem atents.
18 Per tant, escolteu, nacions, i sapi- gueu, congregació, el que els vindrà. 19 Escolta, terra: Heus aquí, porto el mal sobre aquest poble, el fruit dels seus pensaments, perquè no van parar atenció a les meves paraules, i també van rebutjar la meva llei.
20 ¿Què és per a mi això, l’encens vingut de Saba i la bona tija d’una terra llunyana? No accepto els vos- tres holocaustos, i els vostres sacri - cis no em són agradables.
21 Per tant, així diu Jahveh: Heus aquí, poso ensopecs a aquest poble, i hi ensopegaran pares i  lls jun- tament, el veí i el seu amic seran destruïts.
22 Així diu Jahveh: Heus aquí, un poble ve de la terra del nord, i una gran nació ha estat desvetllada dels extrems de la terra.
23 Prenen arc i javelina, ells són implacables i no tenen compassió; llur veu bramula com la mar, i caval-
6:14 Ez 13:10 6:16 Mt 11:29 6:22 Jr 50:41
803


   809   810   811   812   813