Page 812 - Biblia Català TBS
P. 812

Jeremies 6, 7
quen sobre cavalls ordenats per a la batalla com un home, contra tu,  lla de Sió.
24 Quan vam escoltar la notícia, les nostres mans es van afeblir: l’angoixa s’apoderà de nosaltres com el dolor d’una dona de part.
25 No sortiu al camp, i no camineu pel camí; perquè hi ha l’espasa de l’enemic, terror tot al voltant.
26 Oh  lla del meu poble, cenyeix-te la roba de sac, i rebolca’t en les cendres; fes dol com per un  ll únic, lamentació amarga: perquè el destructor vindrà de sobte contra nosaltres.
27 T’he posat d’examinador entre el meu poble, una fortalesa, i examina- ràs i provaràs llur camí.
28 Tots ells són rebels entre rebels, caminen calumniant; bronze i ferro, tots ells són corruptors.
29 La manxa s’ha cremat, el plom ha estat consumit pel foc; debades ha re nat el re nador, perquè els malvats no han estat arrencats.
30 Els anomenaran plata rebutjada, perquè Jahveh els ha rebutjat.
7La paraula que fou revelada a Jeremies de part de Jahveh, dient:
2 Posa’t dret al portal de la casa de Jahveh, i proclama allà aquesta paraula, i digues: Escolteu la paraula de Jahveh, tots els de Judà, els qui entreu per aquests portals, per ado- rar Jahveh.
3 Així parla Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Esmeneu els vostres camins i els vostres fets, i us faré habitar en aquest lloc.
4 No con eu en les paraules enga- nyoses, dient-vos: El temple de Jahveh, el temple de Jahveh, el temple de Jahveh són aquests!
5 Perquè, si esmenéssiu completa- ment els vostres camins i els vostres
fets, si de veritat féssiu judici entre un home i el seu veí;
6 si no oprimíssiu l’estranger, l’orfe i la viuda; ni vesséssiu sang innocent en aquest lloc; ni caminéssiu darrere d’altres déus, per al vostre propi mal:
7 llavors us faria habitar en aquest lloc, en la terra que vaig donar als vos- tres pares, des de sempre i per sempre. 8 Heus aquí, con eu en paraules enganyoses, que no apro ten.
9 Robeu, assassineu i cometeu adul- teri, i jureu en fals, i feu pujar en fum encens a Baal, i aneu darrere d’altres déus que no coneixíeu;
10 i veniu i us presenteu davant meu en aquesta casa, on s’invoca el meu Nom, i dieu: Hem estat alliberats, a   de fer totes aquestes abominacions!
11 ¿S’ha tornat aquesta casa, en la qual s’invoca el meu Nom, una cova de lladres als vostres ulls? Heus aquí, jo també ho he vist –declaració de Jahveh.
12 Aneu ara, doncs, al meu lloc que hi havia a Siló, on vaig fer habitar el meu Nom al principi, i mireu el que hi vaig fer a causa de la maldat del meu poble Israel.
13 I ara, per haver fet vosaltres totes aquestes accions –declaració de Jahveh–, malgrat que jo us he parlat, llevant-me aviat per parlar-vos, però no heu escoltat; i us he cridat, però no heu respost;
14 i faré també a la casa on s’invoca el meu Nom, en la qual vosaltres con eu, i al lloc que us vaig donar a vosaltres i als vostres pares, igual com vaig fer a Siló;
15 i us llançaré fora de la meva pre- sència, com vaig llançar tots els vos- tres germans, tota la llavor d’Efraïm.
16 Tu, doncs, no preguis per aquest poble, ni aixequis súplica ni pregària
6:24 Jr 50:43 7:11 Is 56:7; Mt 21:13; Mc 11:17; Lc 19:46; Jn 2:16 7:12 Js 18:1; Ps 78:60 7:13 2Cr 36:15 7:15 2Re 17:23
804


   810   811   812   813   814