Page 819 - Biblia Català TBS
P. 819

10 Molts pastors han destruït la meva vinya, han trepitjat la meva porció, han convertit la meva porció desitjable en un desert, en una deso- lació.
11 N’han fet una desolació, està de dol davant meu, desolada; tota la terra ha estat desolada, però no hi ha ningú que ho posi al cor.
12 Els espoliadors han vingut sobre tots els llocs alts del desert, perquè l’espasa de Jahveh devorarà des d’un extrem de la terra  ns a l’altre extrem de la terra: no hi haurà pau per a cap carn.
13 Han sembrat blat, però han segat espines: s’han fatigat sense pro-  t. Avergonyiu-vos de les vostres collites, a causa de la ira encesa de Jahveh.
14 Així diu Jahveh sobre tots els meus mals veïns, que colpegen l’heretatge que vaig fer heretar al meu poble Israel: Heus aquí, jo els arrencaré de llur terra, i arrencaré la casa de Judà d’enmig d’ells.
15 I s’esdevindrà, després d’haver-los arrencat, que tornaré i tindré miseri- còrdia d’ells, i els faré tornar, cadascú a la seva herència, i cadascú a la seva terra.
16 I s’esdevindrà que, si aprenen bé els camins del meu poble, per jurar pel meu Nom: Viu Jahveh!, com van ensenyar el meu poble a jurar per Baal, llavors seran edi cats enmig del meu poble.
17 Però si no obeeixen, llavors arrencaré completament aquella nació, i la destruiré –declaració de Jahveh.
Jeremies 12, 13
3 I la paraula de Jahveh vingué a mi per segona vegada, dient:
4 Pren el cinyell que vas comprar, que és sobre els teus lloms, i alça’t, vés a l’Eufrates, i amaga’l allà dins del forat d’una roca.
5 I hi vaig anar, i el vaig amagar prop de l’Eufrates, com Jahveh m’havia manat.
6 I s’esdevingué, al cap de molts dies, que Jahveh em va dir: Alça’t, i vés a l’Eufrates, i pren el cinyell que et vaig manar d’amagar allà.
7 I vaig anar a l’Eufrates, i vaig cavar, i vaig agafar el cinyell del lloc on l’havia amagat; i, heus aquí, el cinyell s’havia podrit, no servia per a res.
8 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
9 Així diu Jahveh: Així podriré l’orgull de Judà, i el gran orgull de Jerusalem.
10 Aquest poble dolent, que refusa d’obeir les meves paraules, que ca- minen en la duresa de llur cor, i van darrere d’altres déus per servir-los i per prosternar-se a ells, serà com aquest cinyell que no serveix per a res.
11 Perquè, com el cinyell s’arrapa als lloms d’un home, així vaig fer arra- par a mi tota la casa d’Israel, i tota la casa de Judà –declaració de Jahveh–, perquè fossin el meu poble, i per a la meva fama i lloança i glòria: però ells no han obeït.
12 I tu els diràs aquesta paraula: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Tot bot serà omplert de vi. I ells et diran: ¿No sabem del cert que tot bot serà omplert de vi?
13 I tu els diràs: Així diu Jahveh: Heus aquí, omplo d’embriaguesa tots els habitants d’aquesta terra, i els reis que seuen en el lloc de David sobre el seu tron, i els sacerdots, i els profetes, i tots els habitants de Jerusalem.
13
posaràs sobre els teus lloms, i no el  caràs dins l’aigua.
2 I vaig comprar el cinyell, segons la paraula de Jahveh, i me’l vaig posar sobre els lloms.
Així em digué Jahveh: Vés, i
compra’t un cinyell de lli, i te’l
811


   817   818   819   820   821