Page 845 - Biblia Català TBS
P. 845

3 Crida’m i et respondré, i et decla- raré coses grans i secretes que no coneixes.
4 Perquè així parla Jahveh, el Déu d’Israel, concernent les cases d’aquesta ciutat i concernent les cases dels reis de Judà, que han estat enderrocades a causa dels terraplens i de l’espasa.
5 Aquests vénen a lluitar amb els caldeus, però això és per omplir-los de cadàvers de la gent, que jo he matatenlamevairaienelmeu furor. I he amagat el meu rostre d’aquesta ciutat, a causa de tota llur maldat.
6 Heus aquí, li portaré salut i gua- riment, i els guariré, i els mostraré abundància de pau i de veritat.
7 I faré tornar els exiliats de Judà, i els exiliats d’Israel, i els edi caré com al principi.
8 I els netejaré de tota llur iniquitat amb què van pecar contra mi, i els perdonaré totes llur iniquitats amb què van pecar i amb què es van rebel·lar contra mi.
9 Iseràperamiunnomdegoig, de lloança i de glòria, en totes les na- cions de la terra, que s’assabentaran de tot el bé que els faré. I tindran por, i tremolaran a causa de tot el bé i de tota la pau que li procuraré.
10 Així diu Jahveh: Encara s’escoltarà en aquest lloc que dieu que és desert, sense gent ni bestiar, en les ciutats de Judà i en els car- rers de Jerusalem, que són desolats, sense gent i sense habitant i sense bestiar,
11 la veu de goig i la veu d’alegria, la veu del nuvi i la veu de la núvia, la veu d’aquells que diuen: Doneu gràcies a Jahveh dels exèrcits, per- què Jahveh és bo, perquè la seva bondat és per sempre; mentre porten el sacri ci d’acció de gràcies a la casa de Jahveh. Perquè faré tornar els
Jeremies 33
captius de la terra, com al principi –diu Jahveh.
12 Així diu Jahveh dels exèrcits: Encara hi haurà en aquest lloc de- sert, sense gent ni bestiar, i en totes les seves ciutats, sojorn de pastors, que faran ajaure el ramat.
13 En les ciutats de la muntanya, en les ciutats de la Xefelà, i en les ciutats del Nègueb, i en la terra de Benjamí, i als voltants de Jerusalem, i en les ciutats de Judà, encara el ramat passarà sota les mans del comptador –diu Jahveh.
14 Heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– que jo compliré la bona paraula que vaig parlar a la casa d’Israel i a la casa de Judà.
15 En aquells dies i en aquell temps faré brotar per a David el Rebrot de justícia, que farà judici i justícia en la terra.
16 En aquells dies Judà serà salvat, i Jerusalem habitarà con adament; i s’anomenarà d’aquesta manera: Jahveh-la-nostra-justícia.
17 Perquè així diu Jahveh: No li fal- tarà mai a David un home que segui sobre el tron de la casa d’Israel;
18 i als sacerdots, als levites, no els mancarà un home que ofereixi l’holocaust, i que faci pujar el present i ofereixi el sacri ci tots els dies.
19 I la paraula de Jahveh vingué a Jeremies, dient:
20 Així diu Jahveh: Si podeu trencar el meu pacte amb el dia, i el meu pacte amb la nit, de manera que no vinguin el dia i la nit al seu moment, 21 llavors també el meu pacte es podrà trencar amb el meu servent David, perquè no tingui un  ll que regni sobre el seu tron, i amb els levites, els sacerdots, els meus mi- nistres.
22 Així com l’estol dels cels no es pot comptar, ni la sorra del mar no
33:14-16 Jr 23:5-6 33:17 2Sa 7:12-16 33:18 Nm 3:5-10
837


   843   844   845   846   847