Page 851 - Biblia Català TBS
P. 851

cret, i digué: ¿Hi ha alguna paraula de Jahveh? I Jeremies digué: Sí que n’hi ha. I digué: Seràs lliurat a la mà del rei de Babilònia.
18 I Jeremies digué al rei Sedecies: ¿En què he pecat contra tu, i contra els teus servents, i contra aquest poble, que m’heu posat a la casa d’empresonament?
19 ¿I on són els vostres profetes que us profetitzaven, dient: El rei de Babilònia no vindrà contra vosaltres i contra aquesta terra?
20 I ara, escolta, et prego, senyor meu, oh rei: que la meva súplica sigui presentada, et prego, davant teu, i no em facis tornar a la casa del secretari Jehonatan, a   que no mori allà.
21 I el rei Sedecies donà ordres que tinguessin Jeremies al pati de la presó, i que li donessin cada dia un pa rodó del carrer dels Flequers,  ns que s’acabés tot el pa de la ciutat. I Jeremies va restar al pati de la presó.
Jeremies 37, 38
5 I el rei Sedecies digué: Heus aquí, ell és a les vostres mans; perquè el rei no pot fer res contra vosaltres.
6 I agafaren Jeremies i el van llan- çar a la cisterna de Malquià,  ll del rei, que era al pati de la presó; i feren baixar Jeremies amb cordes. I a la cisterna no hi havia gens d’aigua, només fang; i Jeremies s’enfonsà en el fang.
7 I el cuixita Èbed-Mèlec, un eunuc que era a la casa del rei, s’assabentà que havien posat Jeremies dins de la cisterna –i el rei seia al portal de Benjamí.
8 I Èbed-Mèlec sortí de la casa del rei, i parlà al rei, dient:
9 Oh rei, senyor meu, aquests homes han obrat malament en tot això que han fet al profeta Jeremies, a qui han llançat a la cisterna; i hi morirà de fam, perquè ja no hi ha més pa a la ciutat.
10 I el rei donà ordres al cuixita Èbed-Mèlec, dient: Pren d’aquí amb tu trenta homes, i puja el profeta Jeremies de la cisterna, abans que mori.
11 I Èbed-Mèlec prengué els homes amb ell, i entrà a la casa del rei, sota el lloc del tresor, i agafà d’allà par- racs de roba vella i draps vells, i els féu arribar a Jeremies a la cisterna amb cordes.
12 I el cuixita Èbed-Mèlec digué a Jeremies: Posa’t ara els parracs de roba vella i els draps sota les aixe- lles, a sota les cordes. I Jeremies ho va fer així.
13 I tragueren Jeremies amb cordes, i el van fer sortir de la cisterna; i Jeremies va restar al pati de la presó.
14 I el rei Sedecies envià i es féu portar el profeta Jeremies a la tercera entrada que hi havia a la casa de Jahveh. I el rei digué a Jeremies: Jo et demano una cosa, no m’amaguis res.
38
Jucal,  ll de Xelemià, i Paixhur,  ll de Malquià, escoltaven les paraules que Jeremies parlava a tot el poble, dient:
2 Així diu Jahveh: El qui resti en aquesta ciutat morirà per l’espasa, per la fam i per la pesta; però el qui es rendeixi als caldeus viurà, i tindrà la pròpia vida com a botí, i viurà.
3 Així diu Jahveh: Aquesta ciutat certament serà donada a la mà de l’exèrcit del rei de Babilònia, i ell la capturarà.
4 I els caps digueren al rei: Et de- manem que a aquest home se’l faci morir, perquè afebleix així les mans dels homes de guerra que resten en aquesta ciutat, i les mans de tot el poble, parlant-los aquestes paraules; perquè aquest home no cerca la pau d’aquest poble, sinó el seu mal.
38:4 Jr 26:11
I Xefatià,  ll de Matan, i
Guedalià,  ll de Paixhur, i
843


   849   850   851   852   853