Page 858 - Biblia Català TBS
P. 858

Jeremies 44
en els meus estatuts, que vaig posar davant vostre i davant dels vostres pares.
11 Per tant, així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, posaré el meu rostre contra vosaltres per a mal, per exterminar tot Judà. 12 I prendré la resta de Judà, que van decidir d’anar a la terra d’Egipte per sojornar allà, i tots ells seran con- sumits a la terra d’Egipte: cauran per l’espasa, seran consumits per la fam, moriran per l’espasa i per la fam des del més petit  ns al més gran; i seran motiu de maledicció, de desolació, i d’imprecació, i d’oprobi.
13 I castigaré aquells que habiten a la terra d’Egipte, com vaig castigar Jerusalem, amb l’espasa, amb la fam i amb la pesta;
14 i de la resta de Judà –els que ana- ren a estar-se a la terra d’Egipte– no hi haurà ningú que s’escapi ni que sobrevisqui per tornar a la terra de Judà, on desitgen amb l’ànima de tornar-hi a habitar: però no hi torna- ran, llevat dels que s’escapin.
15 Llavors tots els homes que sabien que llurs mullers feien pujar fum a d’altres déus, i totes les dones que hi havia presents, una gran congre- gació, i tot el poble que habitava a la terra d’Egipte, a Patrós, respongue- ren a Jeremies, dient:
16 La paraula que ens has par- lat en el Nom de Jahveh, no te l’escoltarem;
17 sinó que volem fer tot el que surti de la nostra boca, per fer pujar fum a la reina dels cels i per vessar-li libacions, tal com hem fet nosaltres i els nostres pares, els nostres reis i els nostres caps, a les ciutats de Judà i als carrers de Jerusalem: llavors estàvem saciats de pa, i estàvem bé, i no vèiem cap mal.
18 Però d’ençà que hem cessat de fer pujar fum a la reina dels cels i de vessar-li libacions, ens ha mancat
44:12 Jr 42:15 850
de tot i hem estat consumits per l’espasa i per la fam.
19 I les dones deien: I quan fèiem pujar fum a la reina dels cels i li ves- sàvem libacions, ¿era potser sense els nostres marits que li fèiem pastissos amb la seva imatge, i li vessàvem libacions?
20 I Jeremies digué a tot el poble, als homesialesdonesiatotelpoble que li responia d’aquesta manera, dient:
21 ¿L’encens que heu fet pujar en fum a les ciutats de Judà i pels carrers de Jerusalem, vosaltres i els vostres pares, els vostres reis i els vostres caps, i el poble de la terra, no l’ha recordat Jahveh i li ha pujat al seu cor?
22 I Jahveh no ha pogut suportar més la maldat dels vostres fets, a causa de les abominacions que heu comès; així la vostra terra ha esde- vingut una ruïna, i una desolació i una maledicció, sense cap habitant, com  ns avui.
23 Perquè heu cremat encens, i per- què heu pecat contra Jahveh, i no heu escoltat la veu de Jahveh, i no heu caminat en la seva llei i en els seus estatuts i en els seus testimonis: per això aquest mal us ha arribat com en el dia d’avui.
24 I Jeremies digué a tot el poble, i a totes les dones: Escolteu la paraula de Jahveh, tots els de Judà que sou a la terra d’Egipte:
25 Així parla Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, dient: Vosaltres i les vostres mullers heu parlat amb les vostres boques, i ho heu acom- plert amb les vostres mans, dient: Con rmarem els nostres vots que hem promès, de cremar encens a la reina dels cels, i de vessar-li li- bacions. Certament con rmareu els vostres vots i complireu els vostres vots.


   856   857   858   859   860