Page 865 - Biblia Català TBS
P. 865

36 I faré venir sobre Elam els qua- tre vents, dels quatre extrems del cel, i escamparé els elamites a tots aquests vents; i no hi haurà cap nació on els expulsats d’Elam no hi vagin.
37 I abatré Elam davant llurs enemics, i davant dels qui cerquen llur vida; i portaré mal contra ells, la meva ira encesa –declaració de Jahveh–; i enviaré darrere d’ells l’espasa,  ns a consumir-los;
38 i posaré el meu tron a Elam, i destruiré d’allà el rei i els prínceps –declaració de Jahveh.
39 I s’esdevindrà, al  nal dels dies, que faré tornar els captius d’Elam –declaració de Jahveh.
Jeremies 49, 50
en turó, han oblidat el seu lloc de repòs.
7 Tots els que els han trobat els han devorat, i els seus adversaris han dit: No som culpables, perquè ells han pecat contra Jahveh, en qui habita la justícia, i contra Jahveh, l’esperança de llurs pares.
8 Fugiu d’enmig de Babilònia, i sor- tiu de la terra dels caldeus, i sigueu com els bocs davant del ramat.
9 Perquè, heus aquí, jo desvetllo i faig pujar contra Babilònia un aplec de grans nacions de la terra del nord, i ells des d’allà s’aplega- ran contra ella, i serà capturada; les seves  etxes seran com les d’un hàbil guerrer, cap no tornarà buida.
10 I Caldea serà un botí, tots els seus espoliadors se saciaran –declaració de Jahveh.
11 Ja que us heu alegrat, perquè heu exultat, espoliadors de la meva heretat, perquè heu botat com una vedella sobre l’herba, i heu cridat com els braus:
12 la vostra mare està molt aver- gonyida, aquella que us infantà està confosa; heus aquí, esdevindrà l’última de les nacions: un desert, un lloc àrid i una estepa.
13 A causa de la ira de Jahveh no serà habitada, i tota ella serà una desolació; tothom que passarà per Babilònia restarà atònit, i xiularà burlant-se’n, a causa de totes les seves calamitats.
14 Aplegueu-vos contra Babilònia, al seu voltant, tots els qui tibeu l’arc; dispareu contra ella, no escatimeu les  etxes, perquè ha pecat contra Jahveh.
15 Crideu contra ella al seu voltant; dóna la mà per rendir-se, els seus fonaments cauen, les seves muralles han estat abatudes; perquè aquesta és la venjança de Jahveh. Vengeu- vos d’ella, feu-li com ella ha fet.
50
a la terra dels caldeus, per mitjà del profeta Jeremies.
2 Anuncieu-ho entre les nacions, i proclameu-ho, i aixequeu una senye- ra; proclameu-ho, no ho amagueu, digueu: Babilònia ha estat captura- da, Bel ha estat avergonyit, Marduc ha estat abatut; els seus ídols han estat avergonyits, les seves estàtues han estat esmicolades.
3 Perquè una nació del nord ha pujat contra ella, i ha desolat la seva terra, i no hi ha ningú que hi habiti; han fugit, han marxat, tant els homes com els animals.
4 En aquells dies, i en aquell temps –declaració de Jahveh–, els  lls d’Israel vindran, ells i els  lls de Judà alhora, plorant mentre ca- minen, vindran i cercaran Jahveh, el seu Déu.
5 Preguntaran el camí de Sió, cap allà giraran llurs rostres, dient: Veniu, i unim-nos a Jahveh amb un pacte que no pugui ser oblidat.
6 El meu poble esdevingué un ramat esgarriat; els seus pastors els han fet errar, fent-los tornar a les muntanyes; han anat de muntanya
La paraula que Jahveh parlà
referent a Babilònia, referent
50:1Is13i47;Ap18 50:6Ez34:6
857


   863   864   865   866   867