Page 90 - Biblia Català TBS
P. 90

Èxode 16, 17
20 Però no obeïren Moisès, i alguns d’ells en deixaren per al matí, i allò féu cucs i feia pudor, i Moisès s’indignà contra ells.
21 I cada matí cadascú n’aplegava segons el que li calia per menjar, i quan el sol començava a escalfar, es fonia.
22 I s’esdevingué el dia sisè que aplegaren el doble de pa, dos ómers per cap, i tots els prínceps de la con- gregació vingueren i ho explicaren a Moisès.
23 I ell els digué: Això és el que Jahveh ha dit: Demà és dia de repòs, el dissabte sant per a Jahveh. Coeu el que heu de coure, bulliu el que heu de bullir, i el que resti deseu-vos-ho i guardeu-ho per al matí.
24 I ho desaren  ns al matí, com Moisès havia manat, i no féu pudor i no hi havia cap cuc.
25 I Moisès digué: Mengeu-ho avui, perquè avui és el repòs dedicat a Jahveh, avui no en trobareu al camp. 26 N’aplegareu sis dies, però el dia setè és de repòs, no n’hi haurà.
27 I s’esdevingué que el dia setè alguns del poble sortiren a aplegar-ne, i no en trobaren.
28 I Jahveh va dir a Moisès: ¿Fins quan us negareu a guardar els meus manaments i les meves lleis?
29 Mireu, com que Jahveh us ha donat el dia de repòs, per això el dia sisè ell us dóna pa per a dos dies; que cadascú s’estigui al seu lloc, que ningú no surti del seu lloc el dia setè. 30 I el poble reposà el dia setè.
31 I la casa d’Israel ho anomenà mannà. I allò era com la llavor de coriandre, blanc, i el seu gust era com d’un pastisset amb mel.
32 I Moisès va dir: Aquest és el precepte que Jahveh ha manat: Ompliu-ne un ómer per guardar-lo
per a les vostres generacions, a   que vegin el pa que us vaig fer menjar al desert quan us vaig fer sortir de la terra d’Egipte.
33 I Moisès digué a Aaron: Pren una gerra, i  ca-hi un ómer ple de mannà, i posa’l davant Jahveh per guardar-lo per a les vostres gene- racions.
34 Tal com Jahveh havia manat a Moisès, Aaron el posà davant del Testimoni per ser guardat.
35 I els  lls d’Israel menjaren el mannà quaranta anys,  ns que arri- baren a una terra habitada, men- jaren el mannà  ns que arribaren arran de la terra de Canaan.
16:33 He 9:4 16:35 Js 5:12 17:2 Nm 20:3, 4; 1Co 10:9 17:6 1Co 10:4 17:6 Massà vol dir: prova. 17:6 Meribà vol dir: discussió
82
36 I l’ómer és la desena part de l’efà. I tota la congregació dels  lls
d’Israel marxà segons les 17
seves jornades des del desert de Sin, d’acord amb el manament de Jahveh, i acamparen a Re dim, i no hi havia aigua per beure el poble.
2 I el poble discutí amb Moisès, i digué: Dóna’ns aigua per beure! I Moisès els digué: Per què discutiu amb mi? Per què poseu a prova Jahveh?
3 I el poble tingué set d’aigua allà, i el poble murmurà contra Moisès, i digué: Per què això? ¿Ens has fet sortir d’Egipte per fer-nos morir de set, a nosaltres, als nostres  lls i al nostre bestiar?
4 I Moisès clamà a Jahveh, dient: Què faré amb aquest poble? Una mica més i m’apedreguen.
5 I Jahveh va dir a Moisès: Passa al davant del poble, i pren amb tu alguns dels ancians d’Israel; i pren a la teva mà el teu bastó amb què vas colpir el Nil, i vés.
6 Heus aquí, jo m’estaré dret davant teu allà sobre la roca, a l’Horeb, i tu colpiràs la roca i en sortirà aigua i el poble beurà. I Moisès ho féu així davant dels ulls dels ancians d’Israel.


   88   89   90   91   92