Page 904 - Biblia Català TBS
P. 904

Ezequiel 21, 22
15 He posat l’esfereïment de l’espa- sa per fondre el cor i per multiplicar els entrebancs, contra tots els seus portals. Ah! És feta perquè llueixi, preparada per a la matança.
16 Ataca, vés cap a la dreta, prepa- ra’t, vés cap a l’esquerra, on s’adreci el teu rostre.
17 I jo també picaré de mans, i cal- maré el meu furor. Jo, Jahveh, he parlat.
18 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
19 I tu,  ll d’home, assenyala’t dos camins per on vingui l’espasa del rei de Babilònia: tots dos sortiran d’una mateixa terra. I posa-hi un senyal, posa’l al cap del camí de la ciutat.
20 Assenyalaràs el camí per on vin- drà l’espasa contra Rabà dels  lls d’Ammon, i contra Judà, a Jerusa- lem, la ciutat forti cada.
21 Perquè el rei de Babilònia s’aturà a la cruïlla del camí, al cap dels dos camins, per practicar l’endevinació: sacsejà les  etxes, consultà els tera m, examinà el fetge.
22 A la seva dreta hi havia l’endevinació sobre Jerusalem, per posar els ariets, per obrir la boca per ordenar la matança, per alçar la veu en crits de guerra, per posar ariets contra els portals, per aixecar un ter- raplè, per construir una forti cació. 23 Això serà una especulació falsa als ulls d’aquells que els van fer juraments: però ell els farà recordar la iniquitat, per capturar-los.
24 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Perquè heu fet que la vostra iniquitat sigui recordada, descobrint les vostres transgressions, i mostrant els vostres pecats en totes les vostres accions; perquè heu estat recordats, sereu agafats per la mà.
25 I a tu, profà i malvat príncep d’Israel, ha arribat el dia en què la iniquitat tindrà  .
26 Així diu el Senyor Jahveh: Deixa la mitra, i treu-te la corona! Això ja no és això! L’humil serà elevat, i l’altívol serà abatut.
27 Ruïna, ruïna, ruïna hi posaré! També aquesta ja no hi serà,  ns que arribi aquell de qui és el judici, i la hi donaré.
28 I tu,  ll d’home, profetitza i digues: Així diu el Senyor Jahveh concernent els  lls d’Ammon, i con- cernent el seu menyspreu. Diràs, doncs: L’espasa, l’espasa està treta per a la matança, polida per devorar, per això està lluent.
29 Mentrestant et profetitzen va- nitat, t’endevinen mentida, per posar-te als colls dels morts, dels malvats, el dia dels quals vindrà en el temps que la iniquitat tindrà  .
30 Torna-la a la seva beina! Jo et jutjaré en el lloc on fores creat, a la terra del teu naixement.
31 I vessaré damunt teu la meva indignació, bufaré damunt teu en el foc de la meva ira, i et lliuraré a la mà d’homes brutals, artífexs de la destrucció.
32 Seràs pastura del foc, la teva sang serà escampada enmig de la terra: ningú no es recordarà de tu. Perquè jo, Jahveh, he parlat.
22
21:27 Gn 49:10; Lc 1:32, 33 21:28-32 Jr 49:1-6; Ez 25:2-7 896
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 I tu,  ll d’home, ¿jutjaràs, jutjaràs la ciutat que vessa de sang? Fes-li, doncs, conèixer totes les seves abo- minacions.
3 I diràs: Així parla el Senyor Jahveh: La ciutat vessa sang dins d’ella per fer-li arribar el seu temps, i es fabrica ídols contra si mateixa per contaminar-se!
4 Per causa d’aquesta sang que has vessat t’has fet culpable, i pels teus ídols que t’has fabricat t’has conta- minat, i has fet que s’atansin els teus dies, i has fet arribar els teus anys:


   902   903   904   905   906