Page 912 - Biblia Català TBS
P. 912

Ezequiel 27
13 Javan, Tubal i Mèixec tra caven amb tu: pagaven les teves merca- deries amb ànimes d’homes i objec- tes de bronze.
14 Els de la casa de Togarmà et pa- gaven les mercaderies amb cavalls i genets i mules.
15 Els  lls de Dedan tra caven amb tu; el comerç de moltes illes era a la teva mà, et pagaven amb corns d’ivori i amb banús.
16 Aram comerciava amb tu per l’abundància dels teus productes: amb robins, porpra i brodats i lli   i corall i pedres precioses ells pagaven les teves mercaderies.
17 Judà i la terra d’Israel tra caven amb tu: pagaven les teves merca- deries amb blat de Minnit, i Panag, i mel, i oli, i bàlsam.
18 Damasc comerciava amb tu per l’abundància dels teus productes, per l’abundància de tota mena de ri- quesa: i et pagaven amb vi d’Helbon i llana de Sahar.
19 Vedan i Javan, des d’Uzal, pa- gaven les teves mercaderies amb mercaderies de ferro forjat, càssia i canya aromàtica.
20 Dedan tra cava amb tu en gual- drapes per a la cavalcadura.
21 Aràbia i tots els prínceps de Quedar comerciaven amb tu: amb anyells i moltons i bocs, amb aques- tes coses comerciaven amb tu.
22 Els mercaders de Saba i Ramà tra caven amb tu amb les més exquisides aromes; i pagaven les teves mercaderies amb tota mena de pedres precioses, i amb or.
23 Haran i Cannè i Edèn, els merca- ders de Saba, d’Assíria i de Quilmad, tra caven amb tu.
24 Els teus mercaders tra caven amb tu amb tota mena de coses: en man- tells de blau i brodats, i en cofres de teixits de colors, lligats amb cordes i reforçats, entre les teves mercaderies. 25 Els vaixells de Tarsis transpor- taven la teva mercaderia; i tu fores
molt plena i honorada al cor dels mars.
26 Els teus remers et van portar cap a alta mar: el vent de l’est et va esta- vellar al cor dels mars.
27 La teva riquesa, i les teves mercaderies, la teva càrrega, els teus mariners i els teus pilots, els que reparaven els teus esvorancs, i els que garantien el teu comerç, i tots els teus homes de guerra que portaves, i tota la teva tripulació, que hi havia enmig teu, caurà al cor dels mars el dia de la teva caiguda.
28 Al so dels crits dels teus pilots s’estremiran els llocs despoblats.
29 I desembarcaran dels seus vai- xells tots els que manegen el rem; els mariners i tots els pilots de la mar restaran aturats a terra,
30 i faran escoltar llur veu contra tu, i cridaran amargament, i llançaran pols sobre llurs caps, es rebolcaran en la cendra.
31 I s’afaitaran el cap per causa teva, i se cenyiran de roba de sac, i plora- ran per tu en l’amargor de la seva ànima, amb gemecs amargs.
32 I en el seu dol, aixecaran una complanta per tu, i es lamentaran per tu: ¿Qui era com Tir, com aque- lla emmudida enmig de la mar?
33 Quan sortien les teves merca- deries del mar, saciaves molts po- bles; amb l’abundància de les teves riqueses i mercaderies enriquies els reis de la terra.
34 Ara has estat enfonsada pels mars en les profunditats de les aigües; la teva mercaderia i tota la teva tripula- ció caurà enmig teu.
35 Tots els habitants de les illes s’esglaiaran per tu, i els seus reis tindran molta por, trasmudaran llurs cares.
36 Els mercaders dels pobles xiula- ran contra tu, esdevindràs un espan- tall, i mai més no existiràs.
904


   910   911   912   913   914