Page 913 - Biblia Català TBS
P. 913

28I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
2 Fill d’home, digues al príncep de Tir: Així diu el Senyor Jahveh: Com que el teu cor s’enorgullí, i digueres: Jo sóc un déu, en el seient de Déu m’assec en el cor dels mars –però tuetsunhomeinopasDéu–,ihas posat el teu cor com el cor de Déu:
3 vet aquí que ets més savi que Daniel, cap secret no poden amagar de tu;
4 amb la teva saviesa i amb la teva intel·ligència t’has fet una fortuna, i t’has atresorat or i plata;
5 amb la teva gran saviesa en el co- merç has multiplicat la teva riquesa, i amb la teva riquesa s’enorgullí el teu cor.
6 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Perquè has posat el teu cor com el cor de Déu,
7 per això, vet aquí que faré venir contra tu estrangers, els més terribles de les nacions, que desembeinaran les seves espases contra la bellesa de la teva saviesa, i profanaran la teva esplendor.
8 Et faran baixar a la fossa, i mori- ràs de mort violenta en el cor dels mars.
9 ¿Encara diràs davant del qui et mata: Jo sóc Déu? Però tu ets un home,inopasDéu,enlamàdelqui et fereix.
10 Moriràs amb la mort dels incir- cumcisos per la mà dels estrangers, perquè jo he parlat –a rmació del Senyor Jahveh.
11 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
12 Fill d’home, eleva una complanta sobre el rei de Tir, i digues-li: Així diu el Senyor Jahveh: Tu eres el segell de la mesura, ple de saviesa i perfecte en bellesa.
13 Eres a l’Edèn, el jardí de Déu; tota pedra preciosa era la teva cober- ta: sarda, topazi i diamant, crisòlit,
28:20-24 Mt 11:21-22
Ezequiel 28
ònix i jaspi, sa r, robí i maragda, i or; l’obra dels teus tamborins i dels teus pifres eren preparats per a tu en el dia que fores creat.
14 Tu ets un querubí ungit, el pro- tector, i jo et vaig establir: t’estaves a la muntanya santa de Déu, cami- naves enmig de pedres de foc.
15 Tu eres perfecte en els teus ca- mins, des del dia que fores creat,  ns que la iniquitat fou trobada en tu.
16 Per l’abundància de la teva mer- caderia, s’omplí el teu interior de violència, i vas pecar: llavors jo et vaig fer fora de la muntanya de Déu, i et vaig expulsar, oh querubí protector, d’enmig de les pedres de foc.
17 El teu cor s’enorgullí a causa de latevabellesa,vascorromprelateva saviesa a causa de la teva esplendor: et llançaré a terra, et posaré davant dels reis perquè et mirin.
18 Amb les teves grans iniquitats, amb la perversitat del teu comerç, vas profanar els teus santuaris; jo, doncs, vaig fer sortir foc d’enmig teu, que et va consumir, i et vaig fer tornar cendres sobre la terra, davant dels ulls de tots els que et miren.
19 Tothom que et coneixia entre els pobles s’astorà de tu: has esdevingut un espantall, i mai més no existiràs.
20 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
21 Fill d’home, posa el teu rostre vers Sidó, i profetitza contra ella.
22 I diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra tu, oh Sidó, i seré glori cat enmig de tu. I sabran que jo sóc Jahveh, quan executi els judicis contra ella, i em santi qui en ella.
23 Perquè jo enviaré la pesta contra ella, i hi haurà sang pels seus car- rers; i els ferits cauran enmig d’ella, l’espasa anirà contra ella per tot al voltant. I sabran que jo sóc Jahveh.
905


   911   912   913   914   915