Page 917 - Biblia Català TBS
P. 917

ni con ïn en la seva alçària tots els que beuen aigua: perquè tots seran lliurats a la mort, a les parts infe- riors de la terra, enmig dels  lls dels homes, amb aquells que baixen a la fossa.
15 Així diu el Senyor Jahveh: El dia que baixà al sepulcre vaig manar de fer dol, vaig fer cobrir l’abisme per ell, i vaig retenir els seus rius, i vaig aturar les moltes aigües; i vaig posar de dol el Líban per ell, i tots els ar- bres del camp s’han marcit per causa d’ell.
16 Amb el soroll de la seva caiguda vaig fer tremolar les nacions, quan el vaig fer baixar a la sepultura, amb aquells que davallen al fossar: i s’han consolat en les parts inferiors de la terra tots els arbres de l’Edèn, els bons i els millors del Líban, tots els que beuen aigua.
17 També aquests baixaren amb ell a la sepultura, amb els traspassats per l’espasa, i els que eren el seu braç, els que seien a la seva ombra enmig de les nacions.
18 ¿A qui t’has comparat així, en glòria i en grandesa entre els arbres de l’Edèn? Però tu seràs abaixat igual com els arbres de l’Edèn, a les parts inferiors de la terra: ajagut enmig dels incircumcisos, amb els traspas- sats per l’espasa. Això és el Faraó i tota la seva multitud –a rmació del Senyor Jahveh.
Ezequiel 31, 32
3 Així diu el Senyor Jahveh: Jo, doncs, estendré damunt teu la meva xarxa, davant d’un aplec nombrós de gent, i et faran pujar amb el meu rall.
4 I et deixaré a terra, et llançaré sobre la faç del camp, i faré posar sobre teu tots els ocells dels cels, i atiparé de tu les bèsties de tota la terra.
5 I posaré la teva carn sobre les muntanyes, i ompliré les valls amb la teva carronya.
6 I regaré la terra on nedes amb la teva sang,  ns a les muntanyes, i els torrents s’ompliran de tu.
7 I quan jo t’extingiré, cobriré els cels i enfosquiré els seus estels, co- briré el sol amb un núvol, i la lluna no il·luminarà amb la seva llum.
8 Sobre teu enfosquiré tots els llums resplendents dels cels per tu, i en- viaré la tenebra sobre la teva terra –a rmació del Senyor Jahveh.
9 I a igiré el cor de molts pobles, quan faci arribar la teva destrucció entre les nacions, a terres que no coneixies.
10 I molts pobles s’esglaiaran per tu, i els seus reis tindran molta por de tu quan brandaré la meva espasa davant dels seus rostres, i cadascú tremolarà a cada moment per la seva vida, el dia de la teva caiguda.
11 Perquè així diu el Senyor Jahveh: L’espasa del rei de Babilònia vindrà sobre teu.
12 Faré caure la teva multitud amb les espases dels valents, els més terribles de les nacions, tots ells; i destruiran l’orgull d’Egipte, i tota la seva multitud serà destruïda.
13 I exterminaré totes les seves bès- ties de vora moltes aigües, i el peu de l’home no les enterbolirà mai més, ni tampoc les enterboliran les peülles de les bèsties.
14 Llavors assentaré les seves aigües, i faré  uir els seus rius com l’oli –a rmació del Senyor Jahveh.
32
del mes, que la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
2 Fill d’home, eleva una complan- ta sobre el Faraó, rei d’Egipte, i digues-li: Ets semblant a un lleó jove entre les nacions, i tu ets com un monstre en els mars: que et llançaves als teus rius, i enterbolies les aigües amb les teves potes, i trepitjaves els seus rius.
I s’esdevingué, l’any dotzè,
el mes dotzè, el primer dia
31:15-17 sepulcre: en hebreu Xeol 32:7 Mt 24:29; Ap 6:12, 13
909


   915   916   917   918   919