Page 918 - Biblia Català TBS
P. 918

Ezequiel 32
15 Quan hagi tornat la terra d’Egipte en una desolació, i la terra sigui despullada de la seva plenitud, quan hagi colpit tots els qui l’habiten, lla- vors sabran que jo sóc Jahveh.
16 Aquesta és la complanta amb què es lamentaran; les  lles de les nacions faran lamentació, faran la- mentació per Egipte i per tota la seva multitud –a rmació del Senyor Jahveh.
17 I s’esdevingué, l’any dotzè, el quinzè dia del mes, que la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
18 Fill d’home, gemega per la mul- titud d’Egipte, i fes-la baixar, a ella i a les  lles de les nacions poderoses,  ns a les parts inferiors de la terra, amb aquells que baixen a la fossa. 19 A qui superes en bellesa? Baixa, i jeu amb els incircumcisos.
20 Cauran entre els traspassats per l’espasa; ella ha estat lliurada a l’espasa: traieu-la fora amb tota la seva multitud.
21 Els més forts entre els valents, amb els seus ajudants, d’enmig de l’infern li parlaran; hi van baixar, jeuen amb els incircumcisos, els traspassats per l’espasa.
22 Allà hi ha Assíria, i tota la seva assemblea, al voltant d’ella hi ha les seves tombes, tots ells van caure abatuts per l’espasa.
23 Les seves tombes van ser posa- des al costat de la fossa, i la seva assemblea és al voltant de la seva tomba; tots ells van caure traspassats per l’espasa, perquè van imposar el terror en la terra dels vivents.
24 Allà hi ha Elam, i tota la seva multitud, al voltant de la seva tomba; tots ells van caure traspassats per l’espasa; van baixar incircumcisos  ns a les parts inferiors de la terra, perquè van imposar el terror en la terra dels vivents, i van portar el seu oprobi amb aquells que baixen a la fossa.
32:21, 27 infern: en hebreu Xeol 910
25 Li han parat un llit enmig dels ferits de mort amb tota la seva multitud, al voltant de les seves tombes; tots ells incircumcisos, traspassats per l’espasa; perquè van imposar el terror en la terra dels vivents, i van portar el seu oprobi amb aquells que baixen a la fossa; l’ha posat enmig dels ferits de mort.
26 Allà hi ha Mèixec, Tubal i tota la seva multitud, al voltant d’ells hi ha les seves tombes; tots ells incir- cumcisos ferits de mort per l’espasa; perquè van imposar el terror en la terra dels vivents.
27 I no jauran amb els poderosos, caiguts d’entre els incircumcisos, que van baixar a l’infern amb llurs armes de guerra, i van posar les seves espases sota els seus caps; i llurs iniquitats cauran sobre els seus ossos, a causa del terror dels podero- sos en la terra dels vivents.
28 I tu també seràs destruït enmig dels incircumcisos, i jauràs amb els traspassats per l’espasa.
29 Allà hi ha Edom, els seus reis, i tots els seus prínceps, que, malgrat la seva valentia, han estat posats amb els traspassats per l’espasa: jeuen amb els incircumcisos, i amb els que baixen a la fossa.
30 Allà hi ha els prínceps del nord, tots ells, i tots els sidonis, que han baixat amb els traspassats, avergo- nyits malgrat el terror del seu poder, i jeuen incircumcisos amb els tras- passats per l’espasa, i porten el seu oprobi amb aquells que baixen a la fossa.
31 El Faraó els veurà, i es consolarà per tota la seva multitud; el Faraó, i tot el seu exèrcit, caurà traspassat per l’espasa –a rmació del Senyor Jahveh.
32 Perquè vaig imposar el meu terror en la terra dels vivents: jaurà, doncs, enmig dels incircumcisos, amb els traspassats per l’espasa, el Faraó i


   916   917   918   919   920