Page 923 - Biblia Català TBS
P. 923

muntanyes i als turons, als rius i a les valls, i a les ruïnes desertes, i a les ciutats abandonades, que han estat un botí i una befa per a la resta de les nacions que hi ha al voltant.
5 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Sí, en el foc de la meva gelosia he parlat contra la resta de les nacions, i contra tot Edom, les quals s’han apropiat de la meva terra com a pos- sessió, amb el cor ple d’alegria, amb menyspreu d’ànima, per espoliar-la com un botí.
6 Per tant, profetitza referent a la terra d’Israel, i digues a les mun- tanyes i als turons, als rius i a les valls: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, que he parlat en la meva gelosia i en el meu furor, perquè heu portat l’oprobi de les nacions.
7 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Jo he aixecat la meva mà per jurar que les nacions que hi ha al vostre voltant portaran el seu propi oprobi.
8 I vosaltres, muntanyes d’Israel, do- nareu les vostres brancades, i porta- reu els vostres fruits per al meu poble Israel, perquè són a punt de venir.
9 Perquè, heus aquí, jo estic a favor vostre, i tornaré a vosaltres, i sereu llaurats i sembrats.
10 I multiplicaré sobre vosaltres els homes, tota la casa d’Israel, tota ella: i les ciutats seran habitades, i les ruïnes seran reconstruïdes.
11 I multiplicaré sobre vosaltres els homes i les bèsties: i es multiplica- ran i fructi caran, i us faré habitar com en els temps passats, i us faré més bé que en els vostres principis. I sabreu que jo sóc Jahveh.
12 I encaminaré homes cap a vos- altres, el meu poble Israel; i ells et posseiran, i tu seràs la seva heretat, i no els privaràs de  lls mai més.
13 Així diu el Senyor Jahveh: Perquè us diuen: Ets una devoradora d’homes, i has privat de  lls les teves nacions.
36:10 Is 61:4
Ezequiel 36
14 Per això no devoraràs mai més els homes, i ja no privaràs mai més de  lls les teves nacions –a rmació del Senyor Jahveh.
15 I mai més no et faré escoltar l’ultratge de les nacions, i no porta- ràs mai més l’oprobi dels pobles, i no deixaràs que la teva nació tron- tolli mai més –a rmació del Senyor Jahveh.
16 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
17 Fill d’home, quan la casa d’Israel habitava sobre la seva pròpia terra, ells la contaminaven amb llur camí i amb llurs fets: com la impuresa d’una menstruada era llur camí da- vant meu.
18 I jo vaig vessar el meu furor sobre ells per la sang que van vessar sobre la terra, i perquè l’havien con- taminada amb llurs ídols.
19 I jo els vaig dispersar entre les nacions, i ells foren escampats per les terres: els vaig jutjar segons llur camí i segons llurs fets.
20 I quan ells arribaren a les nacions on anaven, van profanar el meu sant Nom, perquè deien d’ells: Aquests són el poble de Jahveh, i han hagut de sortir de la seva terra.
21 Però jo n’he tingut compassió per l’honor del meu sant Nom, que la casa d’Israel profanà entre les nacions on entraren.
22 Per tant, digues a la casa d’Israel: Així diu el Senyor Jahveh: No ho faig per vosaltres, casa d’Israel, sinó pel meu sant Nom, que vosaltres heu profanat entre les nacions on heu entrat.
23 I santi caré el meu gran Nom, que fou profanat entre les nacions, que vosaltres heu profanat enmig d’elles. I les nacions sabran que jo sóc Jahveh –a rmació del Senyor Jahveh–, quan em santi caré en vosaltres davant dels seus ulls.
915


   921   922   923   924   925