Page 925 - Biblia Català TBS
P. 925

va, i la pell els cobria per damunt, però no hi havia esperit en ells.
9 I em digué: Profetitza a l’esperit, profetitza,  ll d’home. I diràs a l’esperit: Així diu el Senyor Jahveh: Vine dels quatre vents, esperit, i bufa sobre aquests morts, i reviuran.
10 I vaig profetitzar tal com se m’havia manat. I l’esperit entrà en ells i van viure, i es posaren drets sobre llurs peus, formant un gran exèrcit, molt nombrós.
11 I em digué: Fill d’home, aquests ossos són tota la casa d’Israel. Heus aquí, ells diuen: Els nostres ossos s’han assecat, i la nostra esperança s’ha esvaït, estem acabats.
12 Per això, profetitza, i els diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo obro les vostres tombes, i us faré pujar de les vostres tombes, poble meu, i us faré entrar a la terra d’Israel.
13 I sabreu que jo sóc Jahveh, quan obriré les vostres tombes, i quan us faré sortir de les vostres tombes, poble meu.
14 I posaré el meu Esperit dins vos- tre, i viureu; i us faré reposar en la vostra pròpia terra. I sabreu que jo, Jahveh, he parlat, i ho he complert –a rmació del Senyor Jahveh.
15 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
16 I tu,  ll d’home, pren-te un tronc, i escriu-hi damunt: Per a Judà i per als  lls d’Israel, els seus companys. I pren un altre tronc, i escriu-hi da- munt: Per a Josep, el tronc d’Efraïm, i tota la casa d’Israel, els seus com- panys.
17 I ajunta’ls l’un a l’altre, formant un sol tronc, i seran una sola cosa en la teva mà.
18 I quan els  lls del teu poble et preguntin, dient: No ens aclariràs que vols dir amb això?
Ezequiel 37
19 Respon-los: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo prenc el tronc de Josep, que és a la mà d’Efraïm, i les tribus d’Israel, els seus companys, i els posaré amb ell, amb el tronc de Judà, i els faré esdevenir un tronc, i seran una sola cosa en la meva mà.
20 I els troncs, damunt dels quals hauràs escrit, els tindràs en la teva mà, davant dels seus ulls.
21 I digues-los: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo prenc els  lls d’Israel d’entre les nacions on han anat, i els reuniré de pertot arreu, i els faré entrar a la seva pròpia terra. 22 I els faré una sola nació a la terra, sobre les muntanyes d’Israel, i un únic rei serà el rei de tots ells, i no seran mai més dues nacions, i mai més no estaran dividits en dos regnes.
23 I no es contaminaran mai més amb llurs ídols ni amb llurs abomi- nacions, ni amb cap de llurs trans- gressions: i els salvaré de tots llurs habitatges on han pecat, i els neteja- ré: i seran el meu poble, i jo seré el seu Déu.
24 I el meu servent David serà rei damunt d’ells, i tots ells tindran un pastor, i caminaran en els meus ju- dicis, i guardaran els meus estatuts, i els compliran.
25 I habitaran sobre la terra que vaig donar al meu servent Jacob, on van habitar els vostres pares: i ells hi habitaran, ells i els seus  lls, i els  lls dels seus  lls per sempre, i el meu servent David serà el seu príncep per sempre.
26 I establiré amb ells un pacte de pau, serà un pacte perpetu amb ells: i els establiré i els multiplicaré, i posaré el meu santuari enmig d’ells per sempre.
27 I el meu tabernacle serà amb ells: i jo seré el seu Déu, i ells seran el meu poble.
37:10 Ap 11:11 37:22 Is 11:12, 13 37:24 Ez 34:23, 24 37:25 Lc 1:32, 33 37:26 Is 55:3 37:27 Lv 26:12; 2Co 6:16; Ap 21:3
917


   923   924   925   926   927