Page 926 - Biblia Català TBS
P. 926

Ezequiel 37, 38
28 I les nacions sabran que jo, Jahveh, santi co Israel, quan el meu santuari serà enmig d’ells per sem- pre.
38
2 Fill d’home, posa el teu rostre vers Gog, de la terra de Magog, cap su- prem de Mèixec i Tubal, i profetitza contra ell.
3 I diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra tu, Gog, príncep suprem de Mèixec i Tubal.
4 I et faré tornar, i posaré anelles a les teves mandíbules, i et faré sortir, a tu i a tot el teu exèrcit, cavalls i cavallers, tots ells vestits esplèndi- dament, una multitud de gent amb escuts grans i escuts petits, tots ells empunyant espases.
5 Pèrsia, Cuix i Put aniran amb ells, tots ells amb escut i casc.
6 Gómer i tots els seus batallons, la casa de Togarmà, dels dos extrems del nord, i tots els seus batallons; molts pobles amb tu.
7 Prepara’t, i estigues a punt, tu i tota la teva l’assemblea que s’ha aplegat a tu, i sigues per a ells com un guarda.
8 Després de molts dies, tu seràs visitat: a la   dels anys vindràs a la terra recuperada de l’espasa, que ha estat aplegada d’entre molts pobles, a les muntanyes d’Israel, que havien estat unes ruïnes permanents, però ha estat treta d’entre els pobles, i tots hi habitaran amb seguretat.
9 I pujaràs, vindràs com una de- vastació, tu seràs com una nuvolada que cobrirà la terra, tu i tots els teus batallons, i molts pobles amb tu.
10 Així diu el Senyor Jahveh: I s’esdevindrà, en aquell dia, que pu- jaran paraules al teu cor, i concebràs un designi malvat,
11 i diràs: Pujaré contra una terra de viles sense muralles, i vindré
38:2 Ap 20:8 918
contra una gent tranquil·la, que ha- biten amb seguretat: tots ells habiten sense muralles, i no tenen ni forre- llats ni portes.
12 Per prendre un botí i agarrar la presa, per tornar la teva mà sobre les ruïnes ara habitades, i sobre un poble aplegat d’entre les nacions, que ha adquirit ramats i possessions, que habita en el melic de la terra.
13 Saba i Dedan i els mercaders de Tarsis i tots els seus lleons joves et diran: ¿Has vingut a prendre el botí? ¿Has reunit la teva assemblea per agarrar la presa, per endur-te’n la plata i l’or, per emportar-te ramats i posses- sions, per prendre un gran botí?
14 Per això, profetitza,  ll d’home, i diràs a Gog: Així diu el Senyor Jahveh: Aquell dia, quan el meu poble Israel habiti en seguretat, ¿no ho sabràs?
15 I vindràs del teu lloc, des dels extrems del nord, tu i molts pobles amb tu, tots ells muntats a cavall, una gran multitud, i un nombrós exèrcit;
16 i pujaràs contra el meu poble Israel com una nuvolada que cobreix la terra. Serà al  nal dels dies, i et portaré contra la meva terra, perquè les nacions em coneguin, quan em santi qui en tu davant dels seus ulls, Gog.
17 Així diu el Senyor Jahveh: ¿No ets tu aquell de qui vaig parlar anti- gament, per mitjà dels meus servents els profetes d’Israel, els quals profe- titzaven en aquells dies, durant anys, que et faria venir contra ells?
18 I s’esdevindrà en aquell dia, el dia que Gog vingui contra la terra d’Israel –a rmació del Senyor Jahveh–, que la meva ira suscitarà el meu furor.
19 Perquè he dit en la meva gelosia, en el foc de la meva ira, que, cer-
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:


   924   925   926   927   928