Page 958 - Biblia Català TBS
P. 958

Daniel 11
11I jo, l’any primer de Darius el mede, m’estava al seu costat
per encoratjar-lo i protegir-lo.
2 Ara, doncs, et faré conèixer la veritat. Heus aquí, encara hi haurà tres reis a Pèrsia, i el quart esdevin- drà molt més ric que tots: i quan esdevingui fort per mitjà de les seves riqueses, aixecarà tothom contra el regne de Javan.
3 I un rei poderós s’aixecarà, i go- vernarà amb un gran domini, i farà segons la seva voluntat.
4 I quan s’aixecarà, el seu regne serà trencat, i serà dividit als quatre vents dels cels, i no pas per a la seva posteritat, ni segons el domini amb què governava, perquè el seu regne serà arrencat i serà per a uns altres diferents d’aquests.
5 I el rei del sud esdevindrà fort, però un dels seus prínceps esde- vindrà més fort que ell, i dominarà; dominarà sobre un gran domini.
6 I al cap d’alguns anys ells s’aliaran, i la  lla del rei del sud vindrà al rei del nord per fer un acord, però ella no tindrà prou força al braç; i ell no es mantindrà, ni el seu braç tampoc; i ella serà lliurada juntament amb els qui l’havien portat, i amb el qui l’havia engendrada, i amb qui l’havia enfortit en aquell temps.
7 I s’aixecarà un plançó de les seves arrels al seu lloc, i vindrà amb un exèrcit, i entrarà a la fortalesa del rei del nord, i actuarà contra ells, i prevaldrà;
8 i també s’emportarà com a captius a Egipte llurs déus, amb llurs prín- ceps, amb els seus objectes preciosos de plata i d’or; i ell es mantindrà més anys que el rei del nord.
9 I el rei del sud vindrà al regne, i tornarà a la seva pròpia terra.
10 Però els seus  lls es prepararan per al combat, i aplegaran un gran
11:2 Javan: Grècia 950
nombre de forces; i un d’ells certa- ment vindrà, i sobreeixirà, i passarà, i tornarà, i es prepararà per comba- tre la seva fortalesa.
11 I el rei del sud s’irritarà, i sortirà i lluitarà contra ell, contra el rei del nord; i aixecarà una gran multitud, però la multitud serà lliurada a la seva mà.
12 I la multitud s’alçarà, el seu cor s’enlairarà, i en farà caure milers, però no prevaldrà.
13 I el rei del nord se’n tornarà, i aixecarà una multitud més gran que la primera, i al terme d’alguns anys vindrà amb un gran exèrcit, i amb un bagatge considerable.
14 I en aquells temps molts s’aixecaran contra el rei del sud; i els  lls dels violents del teu poble s’alçaran per complir la visió, però cauran.
15 I el rei del nord vindrà i aixecarà un terraplè, i capturarà les ciutats forti cades; i les forces del sud no podran resistir, ni la seva gent esco- llida, i ningú no tindrà esma per resistir.
16 I el qui vindrà contra ell farà se- gons la seva voluntat, i ningú no s’hi podrà resistir: i restarà en la terra desitjable, que serà destruïda per la seva mà.
17 I posarà el seu rostre per venir amb la força de tot el seu regne, i els rectes amb ell; així obrarà, i ell li donarà una  lla de les dones per corrompre la terra, però ella no li farà costat, i no serà amb ell.
18 Llavors ell girarà el seu rostre a les illes, i en capturarà moltes; però un príncep farà cessar el seu afront, i encara farà tornar el seu afront sobre ell.
19 I girarà el seu rostre a les fortale- ses de la seva terra, però ensopegarà, i caurà, i ja no se’l trobarà.
20 I s’alçarà en el seu lloc un que farà passar un exactor per la glòria del regne, i en pocs dies serà destruït,


   956   957   958   959   960