Page 960 - Biblia Català TBS
P. 960

Daniel 11, 12
nord l’escometrà com una tempes- ta, amb carros i amb genets, i amb molts vaixells; i entrarà als països, i sobreeixirà, i passarà.
41 I entrarà a la terra desitjable, i molts països cauran; però aquests s’escaparan de la seva mà: Edom i Moab i el millor dels lls d’Ammon. 42 I estendrà la seva mà sobre les terres, i la terra d’Egipte no se n’escaparà.
43 I s’apoderarà dels tresors d’or i de plata, i de totes les coses desitja- bles d’Egipte; i els libis i els cuixites seguiran els seus passos.
44 Però notícies de l’est i del nord l’alarmaran: i sortirà amb gran fúria per destruir, i per exterminar-ne molts.
45 I plantarà les tendes del seu palau entre els mars, a la gloriosa muntanya santa; i anirà a la seva , i no hi haurà qui l’ajudi.
4 I tu, Daniel, tanca les paraules i segella el llibre ns al temps de la : molts aniran amunt i avall, i el coneixement augmentarà molt.
5 I jo, Daniel, mirava i, heus aquí, uns altres dos homes s’estaven drets: l’un a la vora d’ací del riu, i l’altre a la vora d’allà del riu.
6 I l’un digué a l’home vestit de lli, que era sobre les aigües del riu: ¿Quan serà el compliment d’aquests prodigis?
7 I vaig escoltar l’home vestit de lli, que era sobre les aigües del riu, ialçàlasevamàdretailasevamà esquerra als cels, i jurà per aquell que viu eternament que seria per un temps, uns temps i la meitat d’un temps; i quan s’hagi acabat la dis- persió del poder del poble sant, totes aquestes coses es compliran.
8 I jo ho vaig escoltar, però no ho vaig entendre. I vaig dir: Senyor meu, ¿quin serà el nal d’aquestes coses?
9 I ell digué: Vés-te’n, Daniel, per- què aquestes paraules estan tanca- des i segellades ns al temps de la . 10 Molts seran puri cats, i blan- quejats, i re nats; però els malvats actuaran malvadament, i cap dels malvats no ho entendrà, però els savis ho entendran.
11 I des del temps que sigui abolit el sacri ci continu ns a l’establiment de l’abominació desoladora hi haurà mil dos-cents noranta dies.
12 Feliç el qui esperi, i arribi ns als mil tres-cents trenta-cinc dies.
13 I tu vés ns a la : i descansaràs, i t’aixecaràs en la teva porció a la  dels dies.
12:7 Dn 10:5; Ap 10:5-7; 12:14 12:10 Ap 22:11
12
costat als lls del teu poble, i hi haurà un temps d’a icció, com no n’hi ha hagut des que existeix una nació ns a aquest temps; i en aquell temps el teu poble serà allibe- rat, tot aquell que sigui trobat escrit en el llibre.
2 I molts d’aquells que dormen en la pols de la terra seran despertats, els uns per a la vida eterna i els altres per als oprobis, l’abominació eterna.
3 I aquells que són savis brillaran com la brillantor de l’expansió, i els que han portat a molts a la justícia brillaran com els estels, per sempre i eternament.
12:1 Ap 12:7; Mt 24:21; Jr 30:7 12:2 Jn 5:28, 29 12:11 Dn 11:31; Mt 24:15; Mc 13:14
952
I en aquell temps s’aixecarà
Miquel, el gran cap que fa


   958   959   960   961   962