Page 962 - Biblia Català TBS
P. 962

Osees 2, 3
6 Per això, heus aquí et barraré el camí amb punxes, i aixecaré un mur al voltant, i ella no trobarà els seus senders.
7 I ella anirà darrere dels seus amants, però no els atraparà, i els cercarà, però no els trobarà. Llavors dirà: Me n’aniré, i me’n tornaré al meu primer marit, perquè aleshores m’anava millor que no pas ara.
8 I ella no va reconèixer que era jo el qui li donava el gra, i el most i l’oli, i que li multiplicava la plata i l’or que feien servir per a Baal.
9 Per això tornaré, i prendré el meu gra al seu temps, i el meu most al seu temps assenyalat, i retiraré la meva llana i el meu lli, que jo li donava per cobrir la seva nuesa.
10 Ara, doncs, descobriré la seva indecència davant dels ulls dels seus amants, i ningú no l’alliberarà de la meva mà.
11 I faré cessar tot el seu goig, les seves festes, les seves llunes noves i els seus dies de descans, i tots els seus temps assenyalats.
12 I deixaré desolades les seves vi- nyes i les seves  gueres, de les quals ella deia: Em són el salari que els meus amants m’han donat. Però jo en faré un bosc, i les devoraran les bèsties del camp.
13 I la castigaré pels dies dels Baals, als quals féu pujar fum, quan es po- sava els seus anells i les seves joies, i anava darrere dels seus amants, i s’oblidava de mi –a rmació de Jahveh. 14 Per això, mireu, jo la persuadiré, i la conduiré al desert, i parlaré al seu cor.
15 I li donaré les seves vinyes d’allà, i la vall d’Acor com a una entrada d’esperança: i cantarà allà com en els dies de la seva joventut, i com en el dia que va pujar de la terra d’Egipte.
16 I s’esdevindrà que, en aquell dia –a rmació de Jahveh–, tu em diràs:
Marit meu. I ja no em diràs més: Baal meu.
17 Perquè trauré els noms dels Baals de la boca d’ella, i mai més no seran recordats pels seus noms.
18 I aquell dia, faré un pacte a favor d’ells amb les bèsties del camp, i amb els ocells dels cels, i amb els rèptils de la terra: i eliminaré l’arc i l’espasa i la guerra de la terra, i els faré reposar segurs.
19 I t’esposaré amb mi per sempre: i t’esposaré amb justícia, i amb ju- dici, i amb misericòrdia, i amb com- passions,
20 i t’esposaré amb mi en  delitat. I coneixeràs Jahveh.
21 I s’esdevindrà aquell dia, que jo respondré –a rmació de Jahveh–, jo respondré als cels, i ells respondran a la terra,
22 i la terra respondrà al gra i al most i a l’oli, i ells respondran a Jizreel.
23 I la sembraré per a mi a la terra, i tindré compassió de Lo-Ruhamà, i diré a Lo-Ammí: Tu ets el meu poble! I ell dirà: Ets el meu Déu!
3
2 I me la vaig comprar per quinze peces de plata, i un hómer i un lètec d’ordi;
3 i li vaig dir: Durant molts dies restaràs amb mi, no fornicaràs, ni esdevindràs de cap home; i també jo faré el mateix amb tu.
4 Perquè els  lls d’Israel restaran durant molts dies sense rei, i sense príncep, i sense sacri ci, i sense monument, i sense efod ni tera m.
5 Després els  lls d’Israel tornaran, i cercaran Jahveh, el seu Déu, i
2:7 Lc 15:18 2:14 Ez 20:35 2:15 Js 7:26 2:19 Is 54:5 2:23 Rm 9:25; 1Pe 2:10 954
I Jahveh em digué: Vés nova-
ment, estima una dona, esti- mada del seu amic, però adúltera. Estima-la d’acord amb l’amor de Jahveh pels  lls d’Israel, malgrat que aquests es giren vers altres déus i s’estimen els pastissos de raïms.


   960   961   962   963   964