Page 963 - Biblia Català TBS
P. 963

David, el seu rei: i reverenciaran Jahveh i la seva bondat, a la   dels dies.
4Escolteu la paraula de Jahveh,  lls d’Israel, perquè Jahveh té un plet amb els habitants de la terra, perquè no hi ha veritat ni miseri- còrdia, ni coneixement de Déu a la terra.
2 S’han desbordat el perjurar, i el mentir, i el matar, i el robar, i l’adulterar; i la sang es toca amb la sang.
3 Per això, la terra estarà de dol, i tots els seus habitants llanguiran, amb les bèsties del camp i els ocells dels cels;  ns i tot els peixos del mar desapareixeran.
4 Que ningú no es baralli, que ningú no reprotxi, perquè el teu poble és com els qui es barallen amb el sacerdot.
5 I tu ensopegaràs de dia, i el profe- ta també ensopegarà amb tu de nit; i destruiré la teva mare.
6 El meu poble ha estat destruït per manca de coneixement. Com que tu has rebutjat el coneixement, jo et rebutjaré del meu sacerdoci; i com que has oblidat la llei del teu Déu, jo també m’oblidaré dels teus  lls.
7 Com més s’han multiplicat, més han pecat contra mi. Jo canviaré la seva glòria en vergonya.
8 S’alimenten del pecat del meu poble, i aixequen la seva ànima vers la seva iniquitat.
9 I s’esdevindrà el mateix al poble i al sacerdot: que jo els castigaré per llurs camins, i els retribuiré segons llurs accions.
10 I menjaran, però no s’atiparan; fornicaran, però no augmentaran, perquè van deixar de parar atenció a Jahveh.
11 La fornicació, i el vi, i el most pre- nen el cor.
4:4 Dt 17:12
Osees 3, 4, 5
12 El meu poble consulta amb el seu arbre, i la seva vara li dóna instruc- cions. Perquè un esperit de fornica- cions el féu errar: i ells fornicaren apartant-se del seu Déu.
Oferien sacri cis sobre els cims
13
de les muntanyes, i feien pujar fum sobre els turons, sota les alzines i els àlbers i els terebints, perquè era bona la seva ombra. Per això les vostres  lles forniquen, i les vostres nores adulteren.
14 No castigaré les vostres  lles quan forniquin, ni les vostres nores quan adulterin, perquè ells mateixos s’aparten amb les fornicàries, i ofe- reixen sacri cis amb les prostitutes sagrades: així el poble sense enteni- ment serà llançat a baix.
15 Si forniques, Israel, que Judà no esdevingui culpable. No aneu a Guilgal, ni pugeu a Betaven, i no jureu, dient: Viu Jahveh.
16 Com que Israel s’ha entossudit com una vaca tossuda, ara Jahveh els farà pasturar com un anyell en un lloc espaiós.
17 Efraïm s’ha adherit als ídols, dei- xa’l estar!
18 Quan se’ls passa l’efecte de la beguda, es lliuren a la fornicació; als seus protectors els agrada lliurar-se a la vergonya.
19 El vent l’ha lligada en les seves ales: i ells s’avergonyiran de llurs sacri cis.
2 I aquests revoltats s’enfonsen pro- fundament en la matança, però jo seré el càstig de tots ells.
3 Jo conec Efraïm, i Israel no m’és amagat. Perquè ara, Efraïm, has for- nicat, i Israel s’ha fet impur.
5
Escolteu això, sacerdots, i esti-
gueu atents, casa d’Israel, i pareu l’orella, casa reial, perquè aquest judici és contra vosaltres, perquè heu estat una trampa a Mispà, i una xarxa estesa sobre el Tabor.
955


   961   962   963   964   965