Page 965 - Biblia Català TBS
P. 965

3 Amb llur maldat diverteixen el rei, i els prínceps amb llurs mentides.
4 Tots ells són uns adúlters, com un forn encès pel  equer, que no deixa d’atiar d’ençà que la massa és pasta- da  ns que puja.
5 El dia del nostre rei, els prínceps l’emmalaltiren amb l’ardència del vi; ell estengué la seva mà als far- sants.
6 Perquè, com un forn, havien pre- parat llur cor, en llurs emboscades: el seu forner dorm tota la nit, però al matí crema com un foc  amejant.
7 Tots ells estan encesos com un forn, i devoren els seus jutges; els seus reis han caigut, no hi ha ningú d’entre ells que m’invoqui.
8 Efraïm s’ha barrejat amb els po- bles, Efraïm ha esdevingut una coca que no ha estat girada.
9 Els estranys han devorat la seva força, però ell no se n’ha assabentat: també se li estenen arreu els cabells blancs, i no ho sap.
10 I l’orgull d’Israel testi ca contra d’ell, a la cara: però no van tornar a Jahveh, el seu Déu, i no el van cercar en tot això.
11 I Efraïm és com una coloma xim- pleta, sense seny: demanen ajuda a Egipte, van a Assíria.
12 Quan se’n vagin, estendré sobre ells la meva xarxa, els faré caure com els ocells dels cels; els castigaré tal com van escoltar en la seva con- gregació.
13 Ai d’ells, perquè s’han allunyat de mi! Els vindrà la destrucció, perquè s’han rebel·lat contra mi: i jo els vaig redimir, però ells digueren mentides contra mi.
14 I no m’invocaven amb llur cor, quan udolaven sobre els seus llits. Es reuneixen per aconseguir el blat i el most, però s’aparten de mi.
15 I jo els vaig corregir, vaig enfortir els seus braços: però ells van tramar el mal contra mi.
7:11 2Re 15:19; 17:4 8:7 Ga 6:7-8
Osees 7, 8
16 Tornen, però no pas a l’Altíssim: són com un arc enganyós. El seus prínceps cauran per l’espasa, a causa de la insolència de la seva llengua: aquesta serà llur befa a la terra d’Egipte.
8
El corn de guerra a la teva boca!
Vindrà com una àguila contra la casa de Jahveh, perquè van trans- gredir el meu pacte, i es van rebel·lar contra la meva llei.
2 Em criden: Déu meu! Nosaltres, Israel, et coneixem.
3 Israel rebutjà el bé: l’enemic el perseguirà.
4 Ells han establert reis, però no pas de part meva; han constituït prínceps, però jo no ho sabia. S’han fet ídols amb la seva plata i el seu or, per tal de ser destruïts.
5 El teu vedell, Samaria, ha estat rebutjat; la meva ira es va encendre contra ells. ¿Fins quan podran tenir innocència?
6 Perquè ve d’Israel, el féu un arte- sà, i no és Déu. Per això el vedell de Samaria serà fet a bocins.
7 Com que van sembrar vent, colli- ran rufagada. No tindran blat dret, ni el rebrot donarà farina: si en dóna, els estrangers l’engoliran.
8 Israel serà engolit: ara seran entre les nacions com un atuell sense valor. 9 Perquè ells van pujar a Assíria, com un onagre solitari; Efraïm hi va llogar amants.
10 Malgrat que hagin llogat amants entre les nacions, ara jo els aplegaré, i seran a igits una mica a causa del tribut del rei i dels prínceps.
11 Perquè Efraïm va multiplicar els altars per pecar, els altars seran el seu pecat.
12 Li vaig enregistrar per escrit les grandeses de la meva llei, però les han considerat com una cosa estra- nya.
957


   963   964   965   966   967