Page 976 - Biblia Català TBS
P. 976

Amós 3, 4
terra d’Egipte, i digueu: Aplegueu- vos sobre les muntanyes de Samaria, i veieu les grans confusions que hi ha enmig d’ella, i les opressions dintre d’ella.
10 Perquè no saben obrar rectament –a rmació de Jahveh–, atresoren violència i espoli dins dels seus pa- laus.
11 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Un adversari recorrerà tota la terra, i abatrà la teva força, i els teus palaus seran espoliats.
12 Així diu Jahveh: Com el pastor allibera de la boca del lleó dues cames o un tros d’orella, així seran alliberats els  lls d’Israel establerts a Samaria, al racó del llit, i a Damasc, en un divan.
13 Escolteu i testi queu contra la casa de Jacob –a rmació del Senyor Jahveh, el Déu dels exèrcits–,
14 que el dia que jo castigui les transgressions d’Israel sobre ell, també castigaré els altars de Betel, i seran tallats els corns de l’altar, i cauran a terra.
15 I colpiré la casa d’hivern amb la casa d’estiu, i s’acabaran les cases d’ivori, i les grans mansions desapa- reixeran –a rmació de Jahveh.
4Escolteu aquesta paraula, vaques de Basan, que sou a la muntanya de Samaria, que extorsioneu els pobres, que oprimiu els necessitats, que dieu als seus amos: Porta, que beurem.
2 El Senyor Jahveh ha jurat per la seva santedat: Heus aquí, vindran dies sobre vosaltres en els quals ell se us endurà amb ganxos, i a la vos- tra posteritat, amb hams de pesca.
3 I sortireu per les bretxes, una vaca rere l’altra, i sereu llançades a l’Armon –a rmació de Jahveh.
4 Aneu a Betel i transgrediu; mul- tipliqueu la transgressió a Guilgal;
3:14 2Re 23:15 4:11 Gn 19:24 968
i porteu cada matí els vostres sa- cri cis, cada tres anys els vostres delmes:
5 i oferiu un sacri ci d’acció de gràcies amb llevat, i convoqueu i proclameu les ofrenes voluntàries, perquè això és el que us agrada,  lls d’Israel –a rmació del Senyor Jahveh.
6 Jo, doncs, també us vaig donar neteja de dents a totes les vostres ciutats, i manca de pa a tots els vostres llocs: tanmateix, encara no vau tornar  ns a mi –a rmació de Jahveh.
7 Jo, doncs, també us vaig privar de la pluja, quan encara mancaven tres mesos per a la collita: i vaig fer ploure sobre una ciutat, i no vaig fer ploure sobre una altra ciutat: va ploure sobre un tros, i s’assecà la part sobre la qual no havia plogut.
8 I dues o tres ciutats anaven tentinejant cap a una altra ciutat per beure aigua, però no es podien satisfer: tanmateix, encara no vau tornar  ns a mi –a rmació de Jahveh.
9 Us vaig colpir amb el rovell del blat i amb el míldiu; la saltarel·la devorà l’abundància de les vostres hortes i de les vostres vinyes, i dels vostres  guerars i dels vos- tres oliverars: tanmateix, encara no vau tornar  ns a mi –a rmació de Jahveh.
10 Us vaig enviar una pesta com la d’Egipte, vaig matar els vostres joves amb l’espasa, quan us van capturar els vostres cavalls, i vaig fer pujar la fetor dels vostres campaments  ns als vostres narius: tanmateix, encara no vau tornar  ns a mi –a rmació de Jahveh.
11 Us vaig destruir, com la destruc- ció de Déu sobre Sodoma i Gomorra, i vau esdevenir com un tió salvat del foc: tanmateix, encara no vau tornar  ns a mi –a rmació de Jahveh.


   974   975   976   977   978