Page 977 - Biblia Català TBS
P. 977

12 Per tant, així faré amb tu, Israel; perquè això faré amb tu: prepara’t per trobar-te amb el teu Déu, Israel. 13 Perquè, heus aquí, el qui forma les muntanyes, i el qui crea el vent, i el qui declara a l’home quin és el seu pensament, el qui fa de l’alba obscuritat, i el qui camina sobre els llocs alts de la terra: Jahveh, el Déu dels exèrcits, és el seu Nom.
5Escolteu aquesta paraula, que aixeco com una complanta sobre vosaltres, casa d’Israel.
2 La verge d’Israel ha caigut, no s’alçarà més: ha estat abandonada en la seva terra, no té qui l’aixequi. 3 Perquè així diu el Senyor Jahveh: A la ciutat que en feia sortir mil, només n’hi restaran cent; i a aquella que en feia sortir cent, n’hi restaran deu, a la casa d’Israel.
4 Perquè així diu Jahveh a la casa d’Israel: Cerqueu-me, i viureu;
5 i no cerqueu Betel ni entreu a Guilgal, i no passeu a Beerxeba: per- què Guilgal serà deportat totalment, i Betel esdevindrà un desgavell.
6 Cerqueu Jahveh, i viureu: no sigui que es precipiti com el foc contra la casa de Josep i la consumeixi, i no hi hagi ningú a Betel que el pugui apagar.
7 Vosaltres que torneu el judici en amargor, i deixeu la justícia pel terra.
8 El qui ha fet les Plèiades i l’Orió, i el qui transforma l’ombra de la mort en matí, i el dia el fa tornar fosc com la nit: el qui crida les aigües del mar, i les vessa sobre la superfície de la terra: Jahveh és el seu Nom.
9 El qui fa esclatar la devastació sobre el fort, i fa venir la devastació sobre la fortalesa.
10 Detesten el qui reprova al portal, i abominen el qui parla amb integritat.
5:4 Is 55:6 5:8 Jb 9:9; 38:31
Amós 4, 5
11 Per això, com que trepitgeu el pobre, i li preneu la seva part de blat, malgrat que heu construït cases d’obra tallada, no les habitareu pas, malgrat que heu plantat vinyes selec- tes, no beureu pas el seu vi.
12 Perquè sé que les vostres transgres- sions són grans, i els vostres pecats són nombrosos: a igeixen el just, accepten el suborn, i rebutgen del portal de la justícia els necessitats.
13 Per això, l’assenyat calla en aquest temps, perquè és un temps dolent.
14 Cerqueu el bé, i no pas el mal, a   que visqueu, i així Jahveh, el Déu dels exèrcits, estarà amb vosaltres, tal com dieu.
15 Detesteu el mal, i estimeu el bé, i establiu el judici al portal: potser Jahveh, el Déu dels exèrcits, tindrà compassió del romanent de Josep.
16 Per tant, així diu Jahveh, el Déu dels exèrcits, el Senyor: Hi haurà lamentació a totes les places, i diran per tots els carrers: Ai! Ai! I cridaran el llaurador al dol, i els qui saben cantar lamentacions a lamentar-se. 17 I en totes les vinyes hi haurà la- mentació, perquè passaré enmig teu, diu Jahveh.
18 Ai dels qui desitgen el dia de Jahveh! ¿Per què voleu vosaltres aquest dia de Jahveh? Serà de tene- bra, i no pas de llum.
19 Com l’home que fuig de davant d’un lleó, i es troba amb un ós; o com aquell que entra a la casa, i repenja la mà a la paret, i el mossega una serp.
20 ¿No serà el dia de Jahveh de tene- bres i no pas de llum, de fosca espessa i sense cap esplendor?
21 Detesto, menyspreo les vostres festes, i els vostres aplecs solemnes no em complauen.
969


   975   976   977   978   979